Vad händer med nervsystemet när man får en stroke?

Det blir en skada i nervsystemet som kan vara så grav att nervceller dör. Ju fler celler som dör, ju större bestående skada. Platsen i hjärnan där cellerna dör är också av betydelse för skadans karaktär.

Professor Anders Waldenström