Stroke: Så ska dödligheten halveras

Den stora forskningssatsningen Uppdrag: Besegra stroke har överträffat alla förväntningar. Målet, att halvera antalet som dör i stroke och fördubbla antalet överlevande som klarar sig utan hjälp, är inom räckhåll.

För sju år sedan beräknades cirka 30 000 personer insjukna i stroke i Sverige varje år, varav 6 000 avlida. Dessutom levde omkring 100 000 personer med sviterna av stroke. En femtedel av dem klarade sig inte själva. Det var därför ett stort och angeläget uppdrag forskarna på Karolinska institutet åtog sig 2010 då projektet Uppdrag: Besegra stroke inleddes. Det har hittills resulterat i ett 90-tal vetenskapliga artiklar och inte minst i en revolutionerande potentiellt ny behandling i form av ett cancerläkemedel som visat sig kunna skydda hjärnan vid stroke. Men det finns fler viktiga delprojekt. Ett av dem rör trombektomi.

Behandling med trombolys

− När en blodpropp i hjärnan är så stor som sju till åtta millimeter går den inte att behandla med enbart proppupplösande behandling, trombolys, utan det krävs att den tas bort på mekanisk väg, förklarar Nils Wahlgren, professor i neurologi som sedan 2011 leder Uppdrag: Besegra stroke.Vid trombektomi går man in i hjärnans kärl och drar ut blodproppen med ett litet instrument.

− Vi har byggt upp ett av de största trombektomiregistren och jämför nu i vår svenska studie de 3 000 patienterna i registret och 300 patienter som granskas särskilt ingående med resultaten i tidigare randomiserade studier av metoden. Vi hoppas att det ska visa sig att trombektomi är lika säkert och effektivt i det kliniska rutinarbetet som i studierna.

Kvinnor som drabbas av stroke

Ett annat delprojekt berör kvinnor i fertil ålder som drabbas av stroke. Gravida har inte ingått i de studier som lett fram till rutinen att behandla med trombolys om en strokedrabbad kommer under vård inom 4,5 timmar. Därför har strokedrabbade kvinnor som är konstaterat gravida i många fall inte fått trombolys och behandlingen av kvinnor i fertil ålder har ofta fördröjts eftersom man först vill utreda om de är gravida.

− Vi har en studie på gång baserad på ett stort internationellt register där gravida som trots allt fått trombolys följs upp. De preliminära data som finns publicerade tyder på att behandlingen är lika säker för den blivande mamman som för andra kvinnor i åldersgruppen, säger Nils Wahlgren.

Ökad kunskap om riskfaktorer

Sammantaget konstaterar Nils Wahlgren att Uppdrag: Besegra stroke hittills har överträffat alla förväntningar. Förutom att man har funnit nya behandlingsmetoder har olika delar av forskarvärlden på Karolinska institutet funnit varandra och initierat nya gemensamma projekt.

− De hade aldrig blivit av utan Uppdrag: Besegra stroke. Våra och andras bidrag till en bättre vård och ökad kunskap om riskfaktorer har också medfört en markant nedgång av antalet strokeinsjuknanden sedan 2010, i snitt 500 färre fall per år och till och med ännu färre de allra senaste åren.