Låt våra skolbarn röra på sig varje dag

Svenska ungdomar blir allt mer stillasittande och övervikt hos unga breder ut sig. Samtidigt visar ny forskning på kopplingen mellan dålig kondition och hjärt-kärlsjukdom. Regeringen måste se till att alla barn i svenska grundskolan får fysisk aktivitet som en naturlig del av varje skoldag.

Sverige har länge varit ett folkhälsans föregångsland med en relativt hälsosam befolkning. Nu visar en ny rapport att svenska ungdomar är mindre fysiskt aktiva än EU-snittet, och att var femte svensk 15-åring är överviktig. Det är nästan dubbelt så många som för femton år sedan.   

Forskning visar att goda motionsvanor som ung mer än fördubblar sannolikheten att vara fysiskt aktiv senare i livet. Stillasittande ungdomar blir oftare överviktiga som vuxna vilket i sin tur ökar risken att drabbas av diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

Stark koppling mellan motion är och hjärthälsa

Med hjälp av data från Hjärt-Lungfondens största forskningssatsning SCAPIS har forskarna studerat sambandet mellan kondition och plackbildning i hjärtats kranskärl. Studien visade att deltagare med låg kondition hade en nästan dubblerad sannolikhet för betydande plackbildning vilket i sin tur har en stark koppling till hjärtsjukdom och livslängd.

Fysisk aktivitet i skolan gör skillnad

Tidigare studier har visat att daglig skolgymnastik har positiv inverkan på såväl hälsa och motorik som betyg. Fysisk aktivitet är även ett effektivt vapen mot psykisk ohälsa. Trots detta är Sverige ett av de länder i Europa som har lägst antal timmar skolidrott och vi saknar en strategi för att nå WHO:s mål om att öka befolkningens fysiska aktivitet för att förebygga hjärt-kärlsjukdom.  

En sportlovsvecka om året är inte tillräckligt. Nu måste regeringen ta initiativ till att öka mängden fysisk aktivitet i skolan. Det borde vara en självklarhet att ge alla barn förutsättningar att må bättre, lära sig mer – och leva längre.