Myter om levnadsvanor

Vi reder ut myter om levnadsvanor baserat på den samlade vetenskapen om hur levnadsvanor kan förbättra vår hälsa.

Glas med olja och ett paket smör på en bänk

Hur är det egentligen – kan man bli beroende av socker? Är gluten dåligt för alla? Är färskt alltid bättre än fryst? Genom förändrade levnadsvanor kan en större del av all kranskärlssjukdom och stroke förebyggas.

- Dagens forskning är morgondagens vård. Men dagens forskning ger oss även mer kunskap om hur våra levnadsvanor påverkar riskerna för att drabbas av sjukdom. Enligt en kartläggning från WHO kan en större del av all kranskärlssjukdom och stroke förebyggas genom förändrade levnadsvanor, säger Anette Jansson, dietist på Hjärt-Lungfonden

Stora hälsovinster att göra

Våra levnadsvanor har förändrats över tid. Exempelvis har svenskarna blivit allt mer stillasittande med tiden. Samtidigt har andelen vuxna med fetma tredubblats sedan 1980-talet och ny forskning visar att dåliga matvanor och fysisk inaktivitet har ökat under pandemin. Därför tjänar alla på att se över sina levnadsvanor. Och även den som redan är sjuk kan snabbt göra stora hälsovinster. Faktum är att våra förändrade levnadsvanor har lett till förändrade riskfaktorer för att insjukna i hjärt-, kärl- och lungsjukdom. I dag är övervikt och fetma riskfaktorer för bland annat hjärtinfarkt, förut var rökning en av de vanligaste riskfaktorerna.

Våra levnadsvanor har förändrats vilket gör att riskfaktorerna ser annorlunda ut idag.

Kristina Sparreljung, Hjärt-Lungfondens generalsekreterare

Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Det behövs mer forskning som studerar hur man på bästa sätt kan påverka människors beteenden i rätt riktning, avslutar Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Publicerad tisdag 29 juni 2021.

Ett bord med mat och en stekpanna med smör

Korta filmer med myter om levnadsvanor

Vilket fett är bäst för hälsan? Vilka kolhydrater är bäst? Se fåra forskningsbaserade hälsotips för ett längre och friskare liv.

Om fett
Nyttig pizza - recept på hälsosam mat

Recept för alla tillfällen

Varierande, inspirerande recept baserade på den samlade forskningen om vad som är bra för hälsan.

Se alla recept