Vilket fett är bäst för hälsan? Och kan man steka i olivolja? Ta del av våra forskningsbaserade hälsotips för ett längre och friskare liv.

Vetenskapsbaserade råd om levnadsvanor

Dessa råd är framtagna utifrån bästa möjliga vetenskapliga grund som bygger på kunskap från vad den samlade aktuella forskningen visar om nytta och risker. Det finns dock många obesvarade frågor kvar och vi behöver därför mycket mer forskning på området.

Tidningen Forskning för hälsa - för dig som är månadsgivare

Få tidningen Forskning för hälsa

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Som månadsgivare stödjer du forskningen långsiktigt och får varje nytt nummer av tidningen Forskning för hälsa exklusivt i brevlådan.

Bli månadsgivare nu