Vilket fett är bäst för hälsan? Och kan man steka i olivolja? Ta del av våra forskningsbaserade hälsotips för ett längre och friskare liv.

Vetenskapsbaserade råd om levnadsvanor

Dessa råd är framtagna utifrån bästa möjliga vetenskapliga grund som bygger på kunskap från vad den samlade aktuella forskningen visar om nytta och risker. Det finns dock många obesvarade frågor kvar och vi behöver därför mycket mer forskning på området.

Bli månadsgivare – Stöd livsviktig forskning

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdom än av något annat. Bli månadsgivare och stöd forskningen långsiktigt. Som månadsgivare får du tidningen Forskning för hälsa fyra gånger per år.

Bli månadsgivare