Skräddarsy rådgivningen

Skräddarsy rådgivningen

Det som brukar beskrivas som ett personcentrerat arbetssätt innebär att individen själv är aktiv i såväl planering som genomförande av den egna livsstilsförändringen. I Sundkurs hittar du uppdaterad och aktuell kunskap om fysisk aktivitet, mat, dryck, alkohol, nikotin, stress, sömn och hälsa. Denna kunskap måste alltid anpassas efter individen och de aktuella medicinska behoven.

Några exempel:

  • För personer med insulinresistens är det extra viktigt att hålla igen på snabba kolhydrater och att öka den fysiska aktiviteten.

  • Vid övervikt är energibalansen extra viktig och det är bra om man får en uppfattning om energiförbrukning och energiintag.

  • Vid högt blodtryck är det viktigt att dra ned på saltet.

  • Vid höga kolesterolnivåer är matfettets kvalitet extra viktigt. o.s.v.

Läs mer om individanpassade råd under avsnitten Mat respektive Fysisk aktivitet.

Start2 / 15