Mat och hälsa – evidensbaserad medicin

Mat och hälsa - evidensbaserad medicin

Kunskapen om matens betydelse för vår hälsa har ökat kraftigt de senaste decennierna. Tusentals nya studier har lärt oss väsentligt mer om sambanden mellan matvanor och risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom, typ 2 diabetes, demens, vanliga cancerformer och även många andra sjukdomar. Erfarenheterna dokumenteras i forskning på flera nivåer:

Epidemiologisk forskning

Observationsstudier som visar sambanden mellan olika matmönster och faktorer som vikt, blodtryck, blodsocker, blodfetter. Även samband mellan matvanor och risk att insjukna eller avlida i hjärtkärlsjukdomar liksom total dödlighet har studerats.

Interventionsstudier

Studier där människor får ändra matvanor och man undersöker hur det påverkar riskfaktorer som till exempel blodfetter, blodsocker, blodtryck eller risk att insjukna eller avlida i hjärtkärlsjukdomar liksom total dödlighet. Sådana studier behövs för att verifiera fynden från epidemiologisk forskning.

Experimentell forskning

Studier av de bakomliggande mekanismerna till varför olika matmönster påverkar riskfaktorer och hälsan.

Start1 / 42