Lyssna innan du pratar

Lyssna innan du pratar

Individens motivation är avgörande för all livsstilsförändring. En framgångsrik dialog om livsstil, levnadsvanor och hälsa utgår därför alltid från individen.
Det kräver att du som rådgivare först försöker ta reda på hur förändringsbenägen han eller hon är och hur de aktuella levnadsvanorna ser ut. Försök sätta dig in i individens situation.

  • Vad tycker personen om?

  • Vad har han eller hon för bakgrund?

  • Lever han eller hon i en familj eller ensam?

Respektera också individens tankar om mat. Det är inte bara hälsoaspekter som påverkar våra matval. Olika trender, social tillhörighet, religion och traditioner kan också påverka våra matval. Träna på att bli en bra lyssnare och var lyhörd och intresserad. Ställ öppna frågor och fokusera på det som relevant för stunden och de aktuella medicinska problemen. Olika frågeformulär kan vara till hjälp men en dialog och ett samtal är ofta trevligare och skapar en bättre kontakt.

Start1 / 15