Träna vidsynthet och förståelse

Bild på höger och vänster hjärnhalva

Många människor skäms och känner skuld för sina levnadsvanor, sin övervikt, sin rökning etc. Ett tonfall eller en oförstående kommentar kan lätt öka den skuldkänslan. Träna på att bli en bra lyssnare och att inte döma. Det kommer att göra dig till en allt bättre pedagog. Försök respektera individens tankar och synpunkter om livsstil även när de avviker från det som är vetenskapligt belagt. Undvik att skuldbelägga, för det kommer att försvåra fortsatt kontakt.

Start3 / 15