Ge konkreta svar

Ge konkreta svar när du pratar om matpyramiden

Frågor av alla de slag visar att individen är intresserad. Frågor kring livsstil utgår ofta från individens speciella situation och kan vara väldigt konkreta. Försök också att ge konkreta svar. Om ni till exempel pratar om vilka matfetter som är bra – använd begrepp som ”vanliga” människor känner till. Visa bilder på matfettsprodukter som är vegetabiliska och jämför med andra som är animaliska och förklara varför de vegetabiliska är bättre för hälsan.

Generella och svepande svar kan lätt missuppfattas och har liten effekt. Använd hjälpmedel för att förklara skillnaden mellan snabba och långsamma kolhydrater, olika fetter, energimängd med mera. Prata om mat och matvanor i stället för kost och undvik ordet diet eftersom det förknippas med mat som man äter under en kortare tid.

Start4 / 15