Dubbla budskap orsakar misstro

Dubbla budskap orsakar misstro

Livsstil och hälsa är publika områden som berör alla. Intresset för nya teorier är mycket stort och uppseendeväckande nyheter får ofta stort genomslag i media. Även sådant som inte är vetenskapligt belagt, presenteras som fakta och ofta möts vi av direkt motstridiga råd. Detta skapar förvirring och misstro och därför är det viktigt för alla som jobbar inom hälso- och sjukvården att hålla en tydlig och gemensam linje.

Eftersom många människor träffar flera vårdgivare och vägledare måste alla utgå från samma faktagrund. Gemensamma utbildningstillfällen om livsstil och hälsa skapar en gemensam kunskapsgrund som underlättar teamarbetet och effektiviserar vården.

Start5 / 15