Använd hjälpmedel

Använd hjälpmedel vid rådgivning

Det svårt att hålla allt i minnet och området livsstil och hälsa är både komplext och omfattande. Dessbättre finns det numera många hjälpmedel som ger bra stöd, både för dig som rådgivare och för den du ska stötta. Håll dig uppdaterad och utnyttja böcker, broschyrer, webb-material, appar, populärvetenskapliga tidskrifter och föreläsningsserier. Men – obs! – sätt dig in i materialet först, så att du vet att det är passande, bra och evidensbaserat. Om du är väl förtrogen med innehållet kan du också lättare marknadsföra och dela med dig av hjälpmedlet.

Start6 / 15