Den viktiga uppföljningen

En växt som vattnas ur kanna

Ge alltid en möjlighet till uppföljning i form av ett återbesök eller ett telefonsamtal. Uppföljningen är en tydlig signal om att det här är viktigt och fungerar som en sporre för individen. Och omvänt – att inte erbjuda en uppföljning indikerar att samtalet inte var så viktigt, att du inte är intresserad av hur det går eller att du misstror individens möjligheter att ändra livsstil. Det tar tid att ändra vanor och återfall i gamla mönster är vanligt. Många nya frågor dyker också upp under vägen. Uppföljningen ger dig möjlighet att ge positiv feed back och är dessutom viktig för oss som rådgivare. Hur ska vi veta om vi arbetar på ett bra sätt om vi inte följer upp?

Start7 / 15