Rådgivning på vetenskaplig grund

Grönsaker och en kniv på ett bord

Maten är central i våra liv och råd om matvanor väcker ofta starka känslor. Kunskapsområdet har blivit ett hett debattämne med aktörer och intressenter från många håll. Spridningen av nya teorier går snabbt i nya medier och det har blivit allt svårare för den enskilde att skilja på vad som är vetenskap och vad som är tyckande.
Därför är det extra viktigt att våra kunskaper är goda och uppdaterade. Det gäller både oss som arbetar i hälso-och sjukvården och alla andra. Om vi inte vet vad som egentligen är bra för hälsan är det svårt att göra kloka och hälsosamma val.

Start42 / 42