Behöver din attityd förändras?

Mat på ett bord och tre grundregler för rådgivning kring mat

Om vi ska lyckas hjälpa någon att ändra matvanor, behöver vi nog ofta ändra våra egna attityder till mat och matvanor. Vi måste till exempel se på frukt och grönsaker som något mer än bara tillbehör. Det är en naturlig del av maten och behöver inte alltid kompletteras med kött, fisk eller charkvaror.

Det är också nödvändigt att vi undviker all skuldbelastning som ofta finns kring livsstil. Våra matvanor gör oss varken till bättre eller sämre människor, de är bara faktorer för större eller mindre risk för ohälsa.

Det finns heller ingen motsättning mellan bra mat och god mat. Uttalanden som ”om man späker sig i veckorna kan man festa till på helgen” säger ju indirekt att den nyttiga maten vi äter i veckorna inte alls är lika god som den onyttiga helgmaten.

Start41 / 42