E-cigaretter orsaker hälsoproblem

E-cigaretter orsaker hälsoproblem

E-cigaretter orsakar luftvägsbesvär hos över 30 procent av användarna och hos mer än hälften av dem som använder både vanliga cigaretter och e-cigaretter. Pågående svensk forskning visar att e-cigaretter orsakar luftvägsobstruktion, inflammation, förhöjd puls,
högre blodtryck och styvare blodkärl dvs samma hälsoproblem som vanliga cigaretter. Cellfunktionen försämras och risken för DNA-skador ökar.

Källa:
Hedman L et al. JAMA Netw Open. 2018;1(3):e180789.
Lungrapporten 2019. Hjärt-Lungfonden; 2019.

Start12 / 12
Pizza med örter

Vi tänker på hälsan – Gör du?

Hur vi äter, dricker och rör på oss spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Få inspiration av den samlade forskningen om levnadsvanor för ett längre och friskare liv.

Om levnadsvanor