Allt fler använder e-cigaretter

Allt fler använder E-cigaretter

E-cigaretter är batteridrivna och har en behållare med ”e-vätska” som består av nikotin,
propylenglykol, glycerol och smakämnen. Vätskan hettas upp och omvandlas till ånga som man drar ner i lungorna.

I USA har användningen av e-cigaretter ökat snabbt och en femtedel av high-school-studenterna använder e-cigaretter. I Sverige visade en undersökning från Norrbotten och Västra Götaland att två procent av befolkningen använde e-cigaretter.
Användandet av e-cigaretter var utbrett hos rökare och ju fler cigaretter man röker desto vanligare är det att samtidigt använda e-cigaretter. En sammanställning av flera studier i The Lancet 2016 visade att e-cigarettanvändning hos rökare inte leder till fler rökstopp.

Källa:
Hedman L et al. JAMA Netw Open. 2018;1(3):e180789.
Kalkhoran S et al. Lancet Respir Med. 2016;4(2):116–28.
Lungrapporten 2019. Hjärt-Lungfonden; 2019.

Start11 / 12