Om testamentsoriginal och framtidsfullmakt

Testamentskolan ® del 8

Det finns ingenting i lagen som hindrar att två eller flera originaltestamenten upprättas. Det förekommer att en testamentsgivare vill ha det så för att kunna förvara original på flera ställen.

Illustration över ett testamente.

Det finns ingenting i lagen som hindrar att två eller flera originaltestamenten upprättas och det förekommer att en testamentsgivare vill ha det så för att kunna förvara original på flera ställen.

Det finns dock starka skäl till att inte ha flera originalhandlingar. En av anledningarna är att du upphäver ditt testamente genom att endera skriva ett nytt eller genom att du förstör ditt original. Här kan det hända att du förbiser att det finns flera original och då kan osäkerhet uppstå om vad du egentligen ville.

Risk för testamentstvist

Det kan också leda till svårlösta processer där bevisläget är komplicerat. Jag vill också passa på att påminna (se tidigare avsnitt av ”Testamentskolan”) om vikten av att följa formkraven vid upprättandet av testamentet.

Viktig bevittning

Har ett testamente bevittnats på ett felaktigt sätt kan det vid klander förklaras ogiltigt och det medför att testamentsgivarens sista vilja inte kan uppfyllas. I praxis finns många intressanta avgöranden just om testamentes eventuella ogiltighet. Ett av de formella kraven, och även ett av de vanligaste felen, är att vittnena ska vara samtidigt närvarande och underteckna samtidigt som de bevittnar testamentsgivarens namnteckning.

"Rättvisa" vid gåvor till barn

Gåva som någon ger till ett barn (s.k. bröstarvinge) ska enligt lagens huvudregel avräknas som förskott på barnets arv efter den avlidne. Många gånger har testator inte möjlighet att ge alla sina barn en värdemässigt lika stor gåva samtidigt och detta ger i många fall upphov till tvister mellan syskon när givaren avlidit. För att undvika en sådan tvist kan testatorn i ett testamente förordna att de syskon som inte fått en gåva ska kompenseras med ett bestämt värde innan den resterande kvarlåtenskapen fördelas mellan samtliga syskon.

Framtidsfullmakt

En inte obetydlig del av befolkningen drabbas någon gång i livet av sjukdom eller olycka som gör att det är svårt att fatta egna beslut i ekonomiska och personliga angelägenheter. Med en framtidsfullmakt kan du, medan du är frisk och vid fullt och sunt förstånd, bestämma vem som ska fatta beslut åt dig i dessa frågor den dag när du själv inte klarar det längre.

Framtidsfullmaktens innehavare bestämmer

En framtidsfullmaktshavare kan dock aldrig fatta beslut i tand-, hälso- eller sjukvårdsfrågor och inte heller upprätta eller återkalla testamente för fullmaktsgivarens räkning. Framtidfullmakten är således en fullmakt med framskjutet ikraftträdande och börjar gälla först när du blir oförmögen att fatta egna beslut och det är, som huvudregel, fullmaktshavaren som bestämmer när fullmakten ska träda i kraft.

Lika viktig bevittning

En framtidsfullmakt kan ges till en eller flera fysiska personer och ska upprättas skriftligt och undertecknas av fullmaktsgivaren. Fullmakten ska bevittnas av två personer och bevittningen ska ske på samma sätt som gäller för bevittning av testamente. Eftersom framtidsfullmakten träder i kraft först vid en oviss framtida tidpunkt är det viktigt att känna till att framtidsfullmakt inte gäller medan du själv är ”frisk och kry”.

Lyssna på vår podd: Om tvister och Harald Treutikers hjärtinfarkt

Hjärt-LungPoddens gästas som vanligt av jurist Lena Krantz som ger vägledning kring hur man kan undvika att tvister uppstår den dag ett testamentekuvert öppnas.

Lyssna på podden
Testamentshandledning Hjärt-Lungfonden

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Beställ en testamentshandledning kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ gratis testamentshandledning
Start8 / 8