Möt en senior jurist

Vi samarbetar sedan lång tid tillbaka med den rikstäckande juristbyrån Familjens Jurist. Gåvor via testamenten är länken mellan organisationerna.

Många drabbade personer vill nämligen ge en del av sitt arv till medicinsk forskning, så att även kommande generationer kan få förlängda liv och god livskvalitet trots att man har en hjärt- eller lungsjukdom. För att testamentet ska bli rätt och riktigt behövs dock ofta experthjälp.

Carola Erixon Gyllenmyr

Enligt Carola Erixon Gyllenmyr är testamentstvister inte helt ovanliga.

Lär dig mer i Testamentskolan

Carola Erixon Gyllenmyr arbetar på Familjens Jurist olika kontor i Stockholmsområdet sedan 2004. Hennes kunskapsområden är ekonomisk familjerätt och arvsrätt. Dessutom medverkar Carola i nyhetsprogram samt i olika föreläsningssammanhang; föreläsningar som nu finns som fyra filmade avsnitt i Hjärt-Lungfondens Testamentskola:

– Frågorna är många när en person vill sätta sin vilja på pränt. Intresset för testamenten ökade under pandemin samtidigt som samhällsbehovet av forskning uppmärksammades i media, konstaterar Carola.

Inför beslutet om ett testamentskrivande är det klokt att orientera sig om några centrala lagtexter som reglerar arvsrätten och formkraven på ett testamente. Allt för att kvarlåtenskapen man lämnar efter sig verkligen ska hamna där testatorn vill.

– Med Hjärt-Lungfondens Testamentskola vill jag ge tittaren lite baskunskaper och motivation till att ta steget till att ta tag i sitt testamente, ett dokument som varken kan missförstås eller klandras.

Tvister om arv är tyvärr inte ovanligt, menar Carola Erixon Gyllenmyr på Familjens Jurist.

Enligt Familjens jurist är aldrig för tidigt att skriva ett testamente, men det kan i värsta fall vara för sent. Det är dessutom en färskvara som man kan ändra närsomhelst. Ett testamente skapar tydlighet och kan hjälpa såväl efterlevande som forskningen framåt.

Visste du att ...

  • Felaktig bevittning är en vanlig orsak till att domstolar ogiltigförklarar testamenten.

  • Kusiner ärver inte enligt svensk lag, men i till exempel Norge är kusiner arvsberättigade.

  • Allmänna arvsfonden får enligt sina stadgar inte dela ut pengar till medicinsk forskning.

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Vi erbjuder en testamentshandledning som du kan beställa kostnadsfritt. Handledningen är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ testamentshandledning

Publicerad 3 februari 2023