Varför skriva ett testamente?

Testamentskolan® del 1

I det första avsnittet av Testamentskolan lär du dig vad ett testamente är, varför du bör skriva ett testamente och hur den legala arvsordningen ser ut. Vi berättar även vem som ärver dig om du inte har upprättat ett testamente.

Testamentshandledning Hjärt-Lungfonden

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Beställ en testamentshandledning kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ gratis testamentshandledning

Vad är ett testamente?

Enligt den juridiska definitionen är ett testamente "en ensidig rättshandling genom vilken en person förordnar om sin kvarlåtenskap." Det handlar alltså om en legal handling där en person berättar hur han eller hon vill att dennes efterlämnade egendom ska fördelas efter personens bortgång.

Ett testamente är aldrig bindande för den som skrivit testamentet utan han eller hon kan när som helst upphäva eller ändra sitt testamente. Det som står i testamentet träder i kraft först när personen är död – en person som står som testamentstagare i testamentet kan alltså inte kräva något så länge den som skrivit testamentet lever.

Vem ärver mig om inte testamente finns?

Om du avlider utan att efterlämna make eller ett testamente fördelas din kvarlåtenskap enligt de regler i Ärvdabalken som kallas arvsordningen. Grunden för arvsrätten enligt arvsordningen är släktskapet med den avlidne. Släktingar är indelade i tre arvsklasser enligt den så kallade parentelprincipen.

I första arvsklassen finns den avlidnes avkomlingar det vill säga barn och barnbarn och så vidare. Dessa kallas även bröstarvingar och står först i tur att ärva den avlidne. Så länge det finns någon enda arvinge i första arvsklassen kan andra släktingar inte ärva något. Det är med andra ord först när släktingar helt saknas i den första arvsklassen som arvingarna i andra arvsklassen träder in.

Andra arvsklassen utgörs av den avlidnes föräldrar och deras avkomlingar, det vill säga den avlidnes syskon och syskonbarn och så vidare. Om det inte finns några släktingar i den andra arvsklassen ärver släktingar i den tredje arvsklassen.

I den tredje arvsklassen återfinns den avlidnes far- och morföräldrar samt deras barn, men inte deras barnbarn. Kusiner ärver med andra ord inte varandra.

Om den avlidne saknar såväl make som arvingar enligt arvsordningen tillfaller kvarlåtenskapen Allmänna arvsfonden.

Äldre par som håller om varandra.

Varför ska jag skriva ett testamente?

Det främsta skälet är att man vill sätta den legala arvsordningen ur spel helt eller delvis genom att till exempel undanta vissa släktingar från arvsrätt eller genom att testamentera hela eller del av sin kvarlåtenskap till en specifik person eller en ideell organisation.

Ett annat viktigt skäl att upprätta testamente är att man önskar sätta upp vissa villkor för den som ärver, exempelvis att den egendom som barn ärver ska vara enskild egendom för dem i deras äktenskap eller samboförhållande.

Ytterligare ett skäl att upprätta testamente är att man vill att ett visst belopp eller ett visst föremål ska tillfalla någon eller några specifika personer. Det kallas för penninglegat respektive saklegat. Det är inte ovanligt att ideella organisationer erhåller testamentsgåvor i form av legat.

Att tänka på när du ska skriva testamente

  1. Upprätta en lista över det du äger.

  2. Försök att uppskatta värdet av dina tillgångar i pengar.

  3. Fundera på vem eller vilka du vill inkludera i ditt testamente.

  4. Fundera på om du vill inkludera en gåva till ett ideellt ändamål.

  5. Beställ Hjärt-Lungfondens testamentshandledning.

  6. Få testamentet bevittnat.

Start1 / 8