Alla kan ha hjälp av ett testamente

Testamentskolan® del 4

I Testamentskolans avsnitt 4 tar vi upp några frågor som är extra viktiga att tänka på när man vill upprätta ett testamente.

Testamentshandledning Hjärt-Lungfonden

Testamentshandledning ger värdefull vägledning

Beställ en testamentshandledning kostnadsfritt. Den är ett bra stöd för dig som ska upprätta ett testamente, bland annat med färdiga mallar.

Beställ gratis testamentshandledning

I princip alla behöver ett testamente:

  • Makar med endast gemensamma barn för att förordna att det som barnen ärver efter dem blir enskild egendom

  • Makar som saknar barn eller endast har gemensamma barn och som inte vill att kvarlåtenskapen ska ärvas av den andre maken

  • Ensamstående eller sambor utan barn som inte vill att föräldrar eller syskon (legala arvingar) ska ärva dem

  • Den som vill skänka ett belopp eller del av sin kvarlåtenskap till välgörande ändamål som medicinsk forskning

  • En person utan varken make/maka eller arvingar (enligt arvsordningen) som inte vill att kvarlåtenskapen ska tillfalla Allmänna arvsfonden.

I samtliga dessa punkter ovan behöver ett testamente upprättas!

Illustration om vad man ska tänka på när man upprättar ett testamente

Den viktiga bevittningen

et är oerhört viktigt att två vittnen är samtidigt närvarande, i samma rum, när bevittningen sker. I ett rättsfall ogiltigförklarade Högsta domstolen ett testamente som bevittnats av två arbetskamrater till testamentsgivaren. Vittnena befann sig vid bevittningen i två olika, men angränsande, arbetsrum.

Var tydlig

Det är viktigt att du skriver testamentet klart och tydligt så att det inte finns utrymme för olika tolkningar. Kom ihåg att ange ett organisationsnummer om du vill testamentera till en insamlingsorganisation eller en fond, så att det inte råder någon tvekan om vilken organisation du avser. Ett gott råd är att alltid konsultera en jurist om du vill upprätta ett testamente.

Tillägg, ändringar och återkallelse 

Om du vill göra tillägg eller ändringar i ett testamente gäller samma krav som för ordinarie testamenten. Det måste vara en skriftlig handling som undertecknas av testator och bevittnas av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena ska känna till att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte veta vad som står i det.

För att återkalla ett testamente gäller inga formkrav, men ofta sker det genom ett nytt testamente. Mitt råd är att aldrig stryka i testamentet. Det finns risk att strykningen betraktas som en ändring av testamentet, som då inte längre uppfyller formkraven och blir ogiltigt. Det absolut säkraste är att alltid upprätta ett nytt testamente oavsett om du vill göra ett tillägg, ändra i eller upphäva ditt testamente.

Skattebefrielse för insamlingsorganisationer

Insamlingsorganisationer som exempelvis Hjärt-Lungfonden är skattebefriade och betalar ingen kapitalvinstskatt vid försäljning av tex. fastigheter och värdepapper. Vill du testamentera till en insamlingsorganisation är det därför viktigt att testamentet skrivs på rätt sätt.

En formulering som tyvärr är vanlig är följande: ”Samtliga mina värdepapper och min fastighet ska säljas av dödsboet och därefter ska pengarna tillfalla Hjärt-Lungfonden.” Denna formulering innebär att försäljningen utlöser kapitalvinstskatt eftersom det är dödsboet som säljer egendomen. Om testamentet i stället formuleras: ”Samtliga mina värdepapper och min fastighet ska tillfalla Hjärt-Lungfonden”, blir det ingen skatt när mottagaren säljer egendomen. Det gör att ditt arv räcker längre.

Lyssna på vår podd: Varför alla bör skriva testamente

Jurist Lena Krantz resonerar tillsammans med programledaren om varför alla kan ha nytta av ett testamente – även vid okomplicerade familjeförhållande. Och när är tidpunkten lämplig för testamenteskrivning?

Lyssna på podden
Start4 / 8