Surfplattor ger råd vid hjärtsvikt

80 hjärtsviktspatienter vid tre sjukhus i Stockholm deltar sedan i våras i en pilotstudie som syftar till att patienterna ska ta ett aktivt ansvar för sin sjukdom.

Illustration av en hand som pekar på en surfplatta

Tanken är att surfplattor ska hjälpa hjärtsviktspatienterna att upptäcka farliga extrakilon och ge råd om lämpliga åtgärder. 

När en hjärtsviktspatient går upp ett par kilo är det ofta ett tecken på att han eller hon har samlat på sig vatten, vilket innebär att sjukdomen har försämrats. Deltagarna i studien har därför en våg i hemmet som skickar information till surfplattan. Vid viktuppgång ger den råd om behandling exempelvis extra vätskedrivande medicin, extra motion eller kontakt med sjukvården. 

Förhoppningen är att deltagarna i studien ska bli mer delaktiga i vården genom att regelbundet väga sig och reagera på sina symptom och att detta i sin tur ska höja livskvaliten.