Kan en mekanisk hjärtpump ge ett bättre och längre liv?

De senaste 15 åren har hjärtforskningen bidragit till att minska dödligheten i de flesta hjärt-kärlsjukdomar. Men tyvärr gäller det inte hjärtsvikt. Vill du hjälpa forskningen med mer stöd?

Manlig läkare i gröna sjukhuskläder i sjukhusmiljö

Göran Dellgren är professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Att gruppen hjärtsviktspatienter inte har kunnat behandlas lika framgångsrikt som andra hjärt-kärlsjuka patienter är oerhört frustrerande för mig som hjärtläkare. Jag väljer att använda frustrationen som en drivkraft i min parallella roll som forskare – vi måste göra någonting för den här patientgruppen!

Patienter med hjärtsvikt lider

Idag lider minst 250 000 svenskar av hjärtsvikt, vilket innebär att deras hjärtan har en kraftigt försämrad förmåga att pumpa ut blod. Sjukdomen påverkar hela kroppen och många av mina patienter har så lite ork att de knappt klarar att lämna sängen. Hjärtsvikt kan verkligen slå hela tillvaron i spillror, både för den sjuka och för de anhöriga, och många dör i förtid i denna åkomma.

Fakta om hjärtsvikt

  • Hjärtsvikt är ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtmuskeln inte orkar dra ihop sig tillräckligt eller att kammarväggarna är för styva. 

  • Symptom är andfåddhet, trötthet, nattlig hosta, svullna fotleder, försämrad fysisk förmåga.

  • 250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt och 3 500 personer dör av hjärtsvikt varje år.

  •  Hjärt-Lungfondens mål är att forskningen inom tio år ska ha utvecklat ny behandling som gör att fler överlever och  att patienter med hjärtsvikt kan leva ett normalt liv.

Mer forskning nödvändig

Vi saknar kunskap om hur vi stoppar hjärtsvikt i tid. Oftast vet vi inte säkert varför en enskild patient har drabbats. Den gemensamma nämnaren är att hjärtat inte orkar pumpa som tidigare, kroppen försöker då att kompeneser för detta, vilket på sikt leder till att det blir överbelastat eller får stelnad vävnad – eller både och. Nu behövs det kontinuerligt ökat stöd till forskning om varför just vissa drabbas av hjärtsvikt, så att vi kan bli bättre på att förhindra och behandla hjärtsvikt.

Separat hjärtpump kan hjälpa

Det som gör hjärtsvikt så svårbehandlat är att själva muskelstrukturen i hjärtat har förändrats. När sjukdomen väl är ett faktum går det i dagsläget inte att reparera hjärtat. En del fortsätter att bli sämre och kan till slut hamna i en situation då hjärttransplantation är den enda lösningen. Där kommer den forskning jag håller på med in i bilden. Kan en hjärtpump ge bättre och längre liv till fler som i dagsläget inte kan erbjudas hjärttransplantation?

Alternativ till transplantation

Idag får många av dem som väntar på ett nytt hjärta en särskild pump inopererad i hjärtat. I min forskning vill jag ta reda på om de här hjärtpumparna kan hjälpa ännu fler. Det finns nämligen en grupp svårt sjuka som skulle behöva hjärttransplantation, men som inte kan få det.

Fakta hjärttransplantation

  • Alla hjärttransplantationer i Sverige utförs i Lund och Göteborg.

  • Varje år transplanteras cirka 60 hjärtan i Sverige och sammanlagt har cirka 1 100 personer genomgått en transplantation.

Ju fler månadsgivare desto bättre för forskningen

Med stöd från Hjärt-Lungfonden ska vi nu följa en grupp där hälften lottas till att få pump och hälften till att få konventionell behandling med läkemedel. Om några få år vet vi om hjärtpumparna fungerar så bra som vi tror, för även patienter som inte kan transplanteras. I så fall kan vi snabbt införa ”vår” metod i vården och ge många hjärtsviktsdrabbade människor både fler och bättre dagar. Jag tror att ett sådant genombrott är möjligt, men det kräver stora resurser.

Forskning för hälsa - tidningen för månadsgivare

Som månadsgivare får du vår tidning Forskning för hälsa fyra gånger per år. Där kan du bland annat ta del av de senaste forskningsnyheterna och läsa om all den spännande forskning som pågår runt om i landet.

Privata gåvor finansierar forskning

Många fler gåvogivare behövs, eftersom statens anslag till forskningen inte räcker på långa vägar. Utan stödet från Hjärt-Lungfondens givare skulle en stor mängd viktig forskning gå långsammare eller inte alls bli av. Det gäller forskning som kan rädda livet på en arbetskamrat med hjärtflimmer, på en vän med högt blodtryck eller ett barn som växer upp med medfött hjärtfel.

Forskningen gäller oss alla

Runt 2 miljoner människor är drabbade av hjärt-kärlsjukdom i Sverige. Fler regelbundna gåvor behövs och kommer verkligen till användning. Anmäl dig som månadsgivare idag längst ner på sidan. Du är bara ett par klick bort från att långsiktigt stödja livsviktig forskning. Tack för ditt engagemang!

Göran Dellgren

Professor, Överläkare och Sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Bli månadsgivare idag

Forskningen är helt beroende av gåvor och det saknas pengar. Din hjälp behövs!

Bli månadsgivare