Yoga för hjärtat

Medicinsk yoga sänker nivåerna på både blodtryck och stresshormon hos patienter som genomgått en hjärtinfarkt. Danderyds sjukhus i Stockholm är först i Norden med att erbjuda yoga som en del i sitt hjärtrehabiliteringsprogram.

Grupp av kvinnor som gör yoga.

Publicerad 2014 |

Fakta

  • Medicinsk yoga bygger på klassisk kundaliniyoga, en ursprunglig mjuk, dynamisk, fysisk yogaform.

  • Kundalini består av ett antal kroppsställningar, rörelsemönster, andningstekniker, mantra och meditation, varav ett litet antal används vid hjärtrehabiliteringen.

  • Fokus ligger på andningsträning, avspänningsträning, mental koncentration eller meditation.

  • De övningar som ingår är bland annat ryggflex, Sat Kriya, med så kallat rotlås och Guru ram das, ett yogiskt mantra.

  • Alla övningar görs utifrån individuell förmåga. Alltså går det lika bra att sitta på en stol eller med benen i kors på golvet om det känns bättre. Yoga ska aldrig göra ont.

Motionscyklarna står tomma och tysta längs väggen i sjukgymnastikens träningslokal på Danderyds sjukhus. Träningsbanden hänger slappa från stängerna längs väggarna. Hela lokalen genomsyras av stillhet och lugn. De rofyllda tonerna från en harpa hörs från en liten CD-spelare i fönstret. På golvet ligger män och kvinnor på mjuka ulliga madrasser och andas. In och ut. Långsamt.

Dan Hollström låter inandningsluften spänna ut först mage och sedan bröstkorgen, ända upp till nyckelbenen innan han andas ut igen. Andetagen blir djupare och djupare och andningen aningen långsammare för varje in- och utandning. Då och då hörs yogainstruktören Göran Bolls lugna stämma guida deltagarna vidare in i någon av de enkla yogarörelser som ingår i det drygt halvtimmeslångayogapasset.

Positiva resultat

Yoga har funnits i mer än 5 000 år och har visat sig ha effekt på både fysisk och psykisk hälsa. Alltså borde yoga vara ett utmärkt komplement till den ordinarie hjärtrehabiliteringen efter hjärtinfarkt. Med det som utgångspunkt inledde sjuksköterskan Maria Nilsson en studie av 60 patienter. Alla fick genomgå den ordinarie hjärtrehabiliteringen med sjukgymnastik, stresshantering, samtal med dietist samt rökavvänjning. Gruppen delades in i två slumpvis utvalda halvor. 30 av patienterna fick sjukgymnastik under två timslånga pass i veckan. Den andra gruppen fick under en timme i veckan också delta i medicinsk yoga, speciellt utformad för hjärtpatienter med fokus på just djupandning i rörelserna.

Resultaten efter försöksperioden var positiva. I början av studien var medelblodtrycket högre hos yogapatienterna jämfört med sjukgymnastikgruppen. Efter tre månader var yogapatienternas blodtryck markant lägre än hos den andra gruppen. I yogagruppen sjönk blodtrycket från 128/75 mmHg till 113/71. I sjukgymnastikgruppen steg blodtrycket, från 119/69 mmHg till 127/71.

– Ju lägre blodtryck man har som hjärtsjuk desto bättre är det, och lägst av de två grupperna hade yogapatienterna. Den som är hjärtsjuk bör sträva efter ett blodtryck som är lägre än 130/80, säger Maria Nilsson.

Yoga del av rehabiliteringen

Vad hon också kunde se var att mängden av stresshormonet kortisol sjönk i yogagruppen, medan det steg aningen i sjukgymnastikgruppen. Patienterna som haft yoga sade sig också må bättre. Detta mättes genom att patienterna själva fick skatta sin livskvalitet på en skala från ett till 100. Yogapatienterna gick från 76 till 86 och sjukgymnastikgruppen från 76 till 81.

Studiens positiva resultat har gjort att Danderyds sjukhus som första sjukhus i Norden erbjuder medicinsk yoga som en del av det ordinarie hjärtrehabiliteringsprogrammet. Det är därför Dan Hollström finns här. Han har just satt sig upp för att med benen i kors och händerna på smalbenen flexa ryggen fram och tillbaka, för att mjuka upp och öka genomblödningen i ryggmuskulaturen.

Egentligen är han oerhört förvånad över att han är här. Både som hjärtpatient och på yoga. Den här dagen har det gått knappt fyra veckor sedan denne vältränade 57-åring segnade ner mitt under en squashmatch och fick föras med ambulanstransport till sjukhus.

– Jag håller på mycket med idrott och spelar trots min ålder squash i division två, säger han med viss stolthet.

Dan Hollström hade vunnit första game och hade just börjat sitt andra när han kände att något inte stämde.

– Jag kände smärtor i bröstet och tappade känseln i armarna. Först gick jag och satte mig men till slut låg jag på golvet och det kändes som om jag knappt orkade andas själv, berättar Dan Hollström.

Tre timmar senare låg han nyopererad i en sjukhussäng. Tre igentäppta passager i höger kranskärl hölls nu öppna med hjälp av stentar, ett slags metallnät som opereras in vid så kallad ballongvidgning av kärlen.

Yoga bonus för kroppen

Innan det var dags för hemfärd fyra dagar senare planerades Dan Hollströms rehabilitering. Sjukgymnasten rekommenderade två pass sjukgymnastik per vecka och erbjöd dessutom en plats i den allra första hjärtyogagruppen.

– Jag har alltid haft full respekt för alla som tycker att yoga är bra och kul men trodde väl inte att detta var min grej. Samtidigt var jag ju nyfiken, säger Dan Hollström.

Även om Dan Hollström egentligen aldrig upplevt sig själv som stressad kände han att yogan blev en bonus för kroppen.

– Jag måste erkänna att redan efter första gången kände jag att detta faktiskt var något för mig. När man varvat ner till två djupa andetag i minuten känns det som om hela kroppen syresätts och mår bra vid varje inandning.

När vi träffas har Dan Hollström just avslutat sin tredje yogaklass. Att göra det hemma genom att lyssna på en CD funkar inte lika bra, ännu. Där är det svårare att fokusera och vardagstankarna tränger gärna in under övningarna. I sjukhusets lokaler är det däremot inget som stör, även om det kan vara många där samtidigt. Men han är övertygad om att han med lite träning kan fortsätta i egen regi efter att rehabiliteringsperioden på sjukhuset är över.

– Yoga är precis som sjukgymnastik en färskvara. Det är inget du kan göra i tre månader och sedan tro att det håller livet ut. Du måste fortsätta för att det ska ha effekt, säger Maria Nilsson.

För att få svar på om yoga som rehabilitering hjälper i ett längre perspektiv planeras en uppföljning av de patienter som deltagit.

– Jag tror att om man sköter om sig själv, fortsätter med sin sjukgymnastik och tar sina mediciner kan det tillsammans med yogan som stresshanterare ge ett bra liv med mycket liten risk för återfall. Och går man igenom något så livsomvälvande som en hjärtinfarkt tror jag att de flesta är väldigt motiverade att fortsätta, säger Maria Nilsson.

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtinfarkt.

Se målen för 11 sjukdomar