Svensk forskningsstudie kan förändra hjärtvården i hela världen

En världsunik svensk studie belägger för första gången att syrgasbehandling saknar effekt vid hjärtinfarkt. Studien presenteras som huvudnyhet under världens största kardiologikongress och kommer sannolikt påverka vårdrekommendationerna i hela världen.

Fyller en central kunskapslucka 

– Vår studie fyller en helt central kunskapslucka kring behandlingen av hjärtinfarkt. För första gången kan vi konstatera att syrgasbehandling verkar sakna effekt, vilket innebär att sjukvårdspersonal slipper slösa tid och pengar på en onödig behandlingsmetod och helt kan fokusera på patienten, säger Robin Hofmann, biträdande överläkare och ansvarig forskare vid Karolinska institutet.

Syrgas har använts vid vård av patienter med hjärtinfarkt i över hundra år, trots att behandlingen inte har haft någon vetenskapligt belagd effekt på patienter med normal syresättning i blodet. Under 2000-talet har forskarvärlden börjat misstänka att syrgasbehandling vid hjärtinfarkt är verkningslös – eller till och med kan vara skadlig.

Syrgas ökar inte överlevnaden

Studien DETO2X-AMI, med stöd av Hjärt-Lungfonden, har genomförts på 35 svenska sjukhus. 6 629 patienter med misstänkt hjärtinfarkt har slumpvis behandlats med eller utan syrgas. Resultatet visar att syrgasbehandling inte är skadligt, men att det inte heller ökar möjligheten till överlevnad och varken påverkar de så kallade hjärtskademarkörerna eller risken för nya infarkter.

– Alla vi som stödjer hjärtforskningen kan vara stolta över ett fantastiskt framsteg. Den här nya kunskapen kommer att rädda liv och minska lidande i hela världen under lång tid framöver, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtinfarkt.

Se målen för 11 sjukdomar