Nya metoder för förebygga hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt drabbar tiotusentals människor varje år. Forskningen går framåt och allt fler överlever. Inom en överskådlig framtid hoppas forskarna kunna förbättra läget ytterligare via metoder och behandlingar som förebygger hjärtinfarkt.

Man med glasögon och grå kavaj

I många fall är det ärftlighet som ligger bakom en hjärtinfarkt. Till de traditionella, ärftliga riskfaktorerna hör främst olika former av höga blodfettsvärden, något som är lätt att upptäcka och som i dag behandlas på effektiva sätt. 

Men precis som så mycket annat i livet är inget svart och vitt, snarare finns otaliga gråzoner att utforska. Även om man bär på ärftliga faktorer är det inte säkert att man drabbas själv. I andra fall drabbas människor av hjärtinfarkt trots att riskfaktorerna saknas.

– Denna grupp är intressant för oss forskare. Hur kan vi hitta personer som är i riskzonen för hjärtinfarkt trots att det inte finns några mätbara faktorer, och vilken typ av behandling ska dessa få? säger Jan Nilsson, professor i experimentell hjärt-kärlforskning vid Lunds universitet och ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Tidig behandling av inflammation i blodkärslvävnad

Han berättar att hos de allra flesta vuxna finns inflammerad blodkärlsvävnad som kallas aterosklerotiskt plack. I normala fall är placket stabilt, fast förankrat i blodkärlsväggen och relativt beskedligt så länge det inte bryts loss. 

– Om inflammationen lägger sig skapas ett bindvävsärr i blodkärlet som inte är särskilt farligt, säger Jan Nilsson.

Om placket är instabilt är hälsorisken desto större. Inflammationen är mer aggressiv och placket utvecklas till något som liknar en varböld. Bindväven i blodkärlet försvagas av inflammationen och slits sönder när placket spricker. När det brister skapas en blodpropp som täpper till kärlet. Om placket går sönder i ett halskärl färdas proppen till hjärnan och man drabbas av stroke.

– Vi har effektiva läkemedel mot höga blodfetter, högt blodtryck och mediciner som minskar blodproppsbildning. Dessa behandlingar påverkar dock inte själva sjukdomsprocessen i plackbildningen, vilket är ett viktigt forskningsområde, säger Jan Nilsson. 

– Om vi kan hitta personer i ett tidigt skede som löper stor risk att drabbas av hjärtinfarkt och ge intensiv behandling som minskar inflammationen är mycket vunnet, säger Jan Nilsson.

Forskare undersöker därför olika ämnen som läcker ut ur placket och som kan spåras i blodbanan. I framtiden kan sannolikt ett blodprov ge svar på om det förekommer farligt plack i kärlväggen.

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtinfarkt.

Se målen för 11 sjukdomar