Ny typ av infarkt förbryllar forskarna

Hjärt-kärlsjukdomen har ändrat karaktär och gamla behandlingssanningar gäller i vissa fall inte längre. Hjärt-kärlforskarna står inför stora utmaningar där man delvis kan tvingas överge sina hypoteser och byta forskningsspår.

Manlig forskare i vit rock i kontorsmiljö

Orsaken till hjärtinfarkt är i de allra flesta fall att inlagringar i ett kranskärl, det så kallade aterosklerotiska placket, brister. Kroppen svarar då med att levra blodet,vilket skapar en propp som hindrar syrerikt blod från att cirkulera i kranskärlet. Hjärtinfarkten är ett faktum.

− Inom forskarvärlden har vi länge varit inriktade på att hitta de vulnerabla placken, det vill säga de plack som riskerar att brista och orsaka en infarkt, berättar Jan Nilsson, professor i experimentell kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet.

− Men sedan ett tag tillbaka har vi insett att en del plack delvis har ändrat karaktär. De är inte lika inflammerade som tidigare och de ser stabilare ut, ändå uppstår en propp.

Plackerosion en förklaring

Fenomenet har fått namnet plackerosion och mekanismerna bakom är än så länge okända. En teori är att de celler som tapetserar insidan på kärlet, det så kallade endotelet, på något vis har blivit känsligare och inte förmår skydda mot proppbildningen. Kanske är det plackerosion som förklarar de senaste 20 årens utveckling när det gäller typer av hjärtinfarkt. Man skiljer på större infarkter med ST-höjning på EKG och mindre infarkter utan ST-höjning.

Sedan 1990-talet har andelen hjärtinfarktspatienter med ST-höjningsinfarkt minskat från cirka 45 procent till 30 procent och andelen med infarkt utan ST-höjning ökat från 46 till 64 procent.

Antalet drabbade av hjärtinfarkt minskar

Antalet som drabbas av infarkt, oavsett typ, har samtidigt gått ner.

− Med hjälp av statiner har vi lyckats få ner halterna av skadligt kolesterol i blodet hos befolkningen, vilket fått till följd att antalet hjärtinfarkter stadigt har sjunkit. Men nu dyker det upp patienter som fått en andra hjärtinfarkt, trots att de står på statiner. Det verkar som att statinerna har tryckt ner en riskfaktor, men att det uppstått en ny.

Gamla etablerade behandlingar fungerar inte och det är ett stort problem, säger Jan Nilsson.

− Mer forskning är absolut nödvändig om vi ska kunna behålla den positiva trenden med färre som insjuknar i hjärt-kärlsjukdom. Det är tack vare forskning och förbättrad bildteknik som forskarna kunnat upptäcka den nya typen av infarkt där det finns en blodpropp trots att kärlväggen är intakt. Jan Nilsson funderar över om det är denna förändrade känslighet i endotelet som även kan ligga bakom hjärtinfarkter hos unga utan påvisbara riskfaktorer.

− Det är inte vanligt att unga friska personer drabbas av hjärtinfarkt, men det förekommer trots allt, och det talar för att det finns faktorer som vi inte förstår oss på, kanske en förändring i endotelet.

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt