Ny metod för att hitta förträngda kranskärl

Tack vare en metod som mäter trycket i hjärtats kranskärl kan forskare enkelt avgöra vilka kärl som behöver behandling med ballongvidgning, PCI. Det visar en stor svenskledd studie.

Medicinsk illustration av ett kranskärl

Två metoder för att mäta trycket i kranskärl

Det finns två olika sätt att mäta trycket i ett kranskärl. Den äldre metoden kallas FFR (fractional flow reserve). Den är tidskrävande och medför obehag för patienten eftersom man måste använda sig av ett läkemedel som ger andnöd. Den nya metoden kallas IFR (instaneous wave-free ratio). Den är snabbare och billigare och medför inget obehag för patienten.

Ny metod lika effektiv som den gamla

En studie har undersökt ifall IFR är lika effektivt som FFR. Studien omfattar fler än 2 000 patienter vid 13 sjukhus i Sverige samt ett sjukhus i Danmark och ett på Island. Patienterna har slumpats till IFR eller FFR. Resultaten visar att IFR fungerar väl så bra som FFR när man ser till antalet större hjärthändelser inom ett år efter ingreppet.

Instantaneous Wave-free Ratio versus Fractional Flow Reserve to Guide PCI. The New England Journal of Medicine, publicerad online den 18 februari 2017. Doi: 10.1056/NEJMoa1616540. Götberg m.fl.

Minska risken för större infarkt

Det är viktigt att rätt patienter med kärlkramp genomgår kranskärlsröntgen och PCI med syftet att vidga förträngda kärl och minska risken för en större infarkt. Men det kan ibland vara svårt att med hjälp av kranskärlsröntgen avgöra hur pass omfattande en förträngning är och om den bör behandlas. I dessa fall bör sjukvården göra en tryckmätning över förträngningen.

Viktigt att inte missa förträngt blodkärl

Med stöd av mätningen fattar sjukvården beslut ifall kärlet bör öppnas eller inte. På samma sätt som det är viktigt att inte missa ett förträngt blodkärl, så är det viktigt att inte ballongvidga ett kärl som inte behöver behandlas eftersom det kan leda till senare besvär och dessutom är kostsamt.

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt