Ny bypassmetod ger goda långtidsresultat

Personer som bypassopererats med den så kallade no touch-metoden uppvisar bättre resultat på lång sikt än patienter som opererats på traditionellt vis.

Sköterska undersöker patient

Efter 16 år var blodkärlen öppna och fungerande i 83 procent av fallen, att jämföra med 64 procent hos patienter som genomgått operation med den traditionella metoden. Resultaten kommer fram i en avhandling vid Örebro universitet.

Artär från bröstkorg ger bäst resultat

Vid en bypassoperation används blodkärl från bröstkorgen, artärer från armen eller vener från benen för att skapa en passage förbi ett förträngt kranskärl. En artär från insidan av bröstkorgen ger bäst resultat, men ofta är flera kranskärl förträngda och det behövs fler nya kärl för att åstadkomma de nödvändiga förbiledningarna.

När vener från benen används har det varit vanligt att man ”skalar” kärlet, det vill säga tar bort omkringliggande fett och mikrokärl. Men dessa vener har haft en benägenhet att så småningom täppas igen och ge stora besvär för patienterna.

No touch-metoden

Med no touch-metoden, som utvecklats i Örebro, har man valt att behålla vävnaden runt venen och det har lett till goda resultat. Långtidsdata visar att patienterna mår bättre, att kärlen i högre utsträckning förblir öppna och att hjärtats pumpförmåga oftare är bevarad i jämförelse med dem som fått vener inopererade på konventionellt sätt.

I dag har cirka 3 000 patienter genomgått kranskärlsoperationer med no touch-metoden i Örebro och tekniken har väckt internationellt intresse och används på många thoraxkliniker i världen. Resultat av en internationell studie om tekniken där Örebro och Sahlgrenska universitetssjukhusen deltagit väntas inom kort.

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtinfarkt.

Se målen för 11 sjukdomar