Med målet att förutse hjärtinfarkten

Finns det sätt att upptäcka hjärtinfarkten innan den är ett faktum? Professor Johan Sundström har ägnat sin forskning åt att hitta svaret på vilka processer i kroppen som sker innan en infarkt och hur man ska kunna spåra dem för att sätta in behandling i tid.

Man i slips och kavaj framför grön växt

Hjärtinfarkt är den största dödsorsaken i Sverige. Varje dag drabbas 75 personer och för 60 av dem är det deras första infarkt. Sammantaget är det så mycket som 22 000 personer som varje år får sin första hjärtinfarkt. Många som drabbas är till synes friska och visar inga symptom. Hjärtinfarkten kommer som en blixt från en klar himmel.

-Det är dessa personer som vi skulle kunna rädda. Tillsammans med min forskargrupp tittar vi på personer som drabbas och vilka biologiska processer som sker i kroppen månaderna innan en hjärtinfarkt. Vi tror att processerna lämnar ämnen som vi skulle kunna spåra med ett blodprov, förklarar Johan Sundström.

Kan man hitta sådana ämnen öppnar sig otroliga möjligheter. Utifrån ett blodprov skulle det bli möjligt att se om en person riskerar att få en hjärtinfarkt. Inte inom tio år, som dagens metoder kan påvisa, utan sannolikt inom sex månader.

-Då blir diagnosen säkrare, och vi kan direkt behandla med t.ex. medicinering, ballongsprängning eller annan metod och förhindra infarkten, menar Johan Sundström.

Stor studie av blodprov för att hitta mönster

För att nå fram till detta mål kommer Johan Sundströms forskargrupp i Uppsala göra en unik studie där man undersöker mellan 500 och 800 blodprov från personer som inom sex månader efter provtagningen har fått en hjärtinfarkt.

I ett första steg ska man undersöka proteinerna i blodproven, men det finns många fler ämnen att studera i jakten på svar.

-Tack vare stödet från Hjärt-Lungfonden har vi kunnat starta upp den här viktiga studien och komma närmare vårt mål: att kunna upptäcka en hjärtinfarkt innan den slår till, och förhindra den, säger Johan Sundström

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt

Dagens forskning är morgondagens vård

Så här vill Hjärt-Lungfonden förbättra livet för personer som drabbats av hjärtinfarkt.

Se målen för 11 sjukdomar