”I framtiden hoppas jag att vi ska slippa hjärtkirurgi”

Redan som mycket liten visste Anders Jeppsson att han ville bli läkare. Idag opererar han hjärtpatienter två dagar i veckan och forskar resten av tiden. Det bästa av två världar, menar han.

Manlig kirurg i gröna sjukhuskläder

Professor Anders Jeppson

– När någon frågade mig som barn vad jag ville bli när jag blir stor var svaret alltid ”doktor”. Jag vet inte varför egentligen. Det var bara något jag verkligen ville.

Det säger Anders Jeppsson, som idag är professor i thoraxkirurgi samt hjärtkirurg på Sahlgrenska Akademin i Göteborg. I över 25 år har han ägnat sig åt att hjälpa hjärtsjuka patienter, alltid med samma drivkraft.

Jag vill arbeta med saker där resultatet mäts i välbefinnande och friskhet snarare än kronor och ören

– Jag vill arbeta med saker där resultatet mäts i välbefinnande och friskhet snarare än kronor och ören. Att hjälpa våra hjärtpatienter till ett bättre liv, utan lidande, är en stor tillfredsställelse.

Delar tiden mellan forskning och patienter

Två dagar per vecka arbetar han som hjärtkirurg och resten av tiden ägnar han åt forskning. En perfekt kombination, enligt Anders Jeppsson.

– Jag får det bästa av två världar. När vi stöter på saker som inte är optimala i det dagliga patientarbetet får vi idéer till nya forskningsprojekt. Och resultaten vi kommer fram till i forskningen är till nytta i det kliniska patientarbetet.

Ett exempel är problematiken med de blödningar som kan uppstå vid operation av hjärtpatienter. Det händer att patienterna, trots att själva operationen gått bra, får akuta blödningar efteråt. Det är både allvarligt och svårbehandlat. I värsta fall kan det leda till att patienten dör.

Ingen läkare vill se sin patient dö. Jag vill hitta lösningar på det som gör att patienterna far illa

– Ingen läkare vill se sin patient dö. Jag vill hitta lösningar på det som gör att patienterna far illa, säger Anders Jeppsson som driver flera forskningsprojekt kring just blödningskomplikationer.

– Orsakerna till blödningarna kan vara flera. En är faktiskt att dagens hjärtmediciner, som används för att minska risken för blodproppar i kranskärlen, är så effektiva. Medicinerna blir ett problem om patienterna behöver opereras eftersom de ökar risken för blödningar.

Därför måste patienterna göra uppehåll i sin medicinering i flera dagar innan en operation. Under väntetiden, som kan vara upp till fem dagar, måste de ligga på sjukhus, vilket både är påfrestande för patienten och resurskrävande för vården.

Vill minska lidandet

Anders Jeppsson och hans forskarteam har visat att man kan mäta hur varje enskild individ reagerar på att göra uppehåll i sin medicinering och hur det påverkar risken för blödning. Då kan man individanpassa när det passar bäst att operera. I många fall skulle väntetiden på sjukhus kunna minskas påtagligt.

– Det är den här typen av resultat som driver mig att fortsätta. Jag vill göra studier som kan ändra sättet vi arbetar på, så att våra hjärtpatienter slipper lida i onödan.

Jag önskar att vi i framtiden hittar metoder för att identifiera och behandla hjärtsjuka patienter innan de behöver en stor operation.

Inför framtiden har Anders Jeppsson en något oväntad önskan.

– Jag skulle vilja göra mig själv ”obehövd” som kirurg. Jag önskar att vi i framtiden hittar metoder för att identifiera och behandla hjärtsjuka patienter innan de behöver en stor operation. Då kan vi undvika lidande och de risker som en stor operation fortfarande kan medföra.

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt

Stoppa en propp!

Stöd forskningen om hjärtinfarkt. Swisha valfritt belopp.

Ditt mobilnummer