Förfinad kamerateknik

Magnetkameratekniken utvecklas och förfinas hela tiden och gör det möjligt att i detalj studera hjärtmuskeln och hur den påverkas vid hjärtinfarkt och kärlkramp.

Man i vit sjukhusrock framför medicinsk utrustning

Håkan Arheden, professor och chef för institutionen för klinisk fysiologi vid Skånes universitetssjukhus

Håkan Arheden är professor och chef för institutionen för klinisk fysiologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund. Han leder ett omfattande forskningsarbete med målsättningen att utveckla nya metoder med magnetkamerateknik, MR-kamerateknik, för att förbättra klinisk diagnostik och uppföljning av behandling vid olika förvärvade hjärtsjukdomar.

Magnetkameratekniken gör det möjligt att mäta ett blodflöde utan att störa det. Principen användes för tekniska ändamål innan den kom i medicinskt bruk, bland annat av rymdforskningsinstitutet NASA redan på 60-talet. I dag är tekniken ett av de mest lovande mätinstrumenten för att mäta kroppens olika funktioner, och används bland annat inom hjärtforskningen.

Först i Europa med att avbilda hjärtinfarkt

Håkan Arhedens forskargrupp i Lund var först i Europa med att avbilda hjärtinfarkt med magnetkamera. En undersökning som i dag är avgörande för vissa hjärtingrepp. Ändå är MR-tekniken fortfarande i sin linda, säger Håkan Arheden.

– MR-tekniken är mest lovande för att den kan mer än andra tekniker. Den slog igenom för hjärtundersökningar för att den exakt kunde avbilda hjärtinfarktens omfattning och placering. Tidigare kunde man med ultraljud se hur hjärtat pumpade. Med MR kan man också se hur hjärtat pumpar men nu kan man även mäta omfattningen av hjärtinfarkten ner till enstaka gram, och dessutom se om det handlar om en ny eller gammal infarkt. Det har inte varit möjligt tidigare.

I dag kan man även mäta hur stor del av hjärtat som är hotat av den syrebrist i själva hjärtmuskeln som uppstår vid hjärtinfarkt. För den typen av undersökning är MR den enda teknik som fungerar på en levande människa.

Håkan Arheden kom själv i kontakt med MR-tekniken när han under sena 90-talet tillbringade två år som forskare i San Francisco. I dag pågår ett intensivt internationellt samarbete mellan forskargrupper i USA och Håkan Arhedens grupp i Lund.

Tre studier

I Lund pågår för närvarande tre studier för att utveckla och validera verktygen för att mäta olika behandlingsmetoder för akut och kronisk ischemisk hjärtsjukdom, det vill säga hjärtinfarkt och kärlkramp. De tre studierna syftar i korthet till att:

  • Undersöka 100 patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt med avancerad MR-kamerateknik under ett halvår för att studera hur olika typer av skador på hjärtmuskeln påverkar läkningsförloppet.

  • Följa 200 patienter med kärlkramp och se hur avancerad teknik med MR-kamera på ett bättre sätt kan identifiera patienter som har bäst hjälp av operation och de som har bäst hjälp av medicin.

  • Utveckla nya metoder med MR-kamera för att förstå hur man bäst behandlar hjärtsvikt.

Håkan Arheden betonar att det avancerade forskningsarbetet är resultatet av ett lagarbete som omfattar många discipliner.

– Forskargruppen består av 30 personer: läkare, fysiker, matematiker, sjukgymnaster och många fler experter. Alla kompetenser behövs för att förstå mekanismerna på cellulär nivå. Alla som arbetar här har sökt sig hit. Vi drivs av glädje och jag har hört att vi beskrivs som "de som har så roligt".

Planerar ytterligare en studie

Håkan Arheden och hans forskargrupp planerar för ytterligare en studie. Den ska handla om hjärtsvikt, där utgångspunkten blir att kartlägga hur det friska hjärtat fungerar och varför det förstorade hjärtat inte fungerar. Bland annat kommer man att undersöka elitidrottare, som har förstorade men superfriska hjärtan. Allt för att förstå det sjuka och förstorade hjärtat. I alla projekt studeras också skillnaderna mellan det manliga och det kvinnliga hjärtat.

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt