Kvinnor har färre riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom

Fetma är den enda av de fem största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom som har en försämrad utveckling bland kvinnor.

Carina U Persson docent i rehabiliteringsmedicin vid Göteborgs universitet.

Uppdaterad 22 april 2022

Slutsatsen kommer från Göteborgs universitet och en studie med stöd av Hjärt-Lungfonden. Situationen för riskfaktorerna högt blodtryck, högt kolesterol och rökning har förbättrats, medan diabetes är oförändrat sedan 1980. Inför World Heart Day lyfter Hjärt-Lungfonden behovet av en nationell handlingsplan för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet. 

Förbättrad hälsa

– Det är enormt positivt att kvinnors hälsa har förbättrats över tid när det gäller så många av riskfaktorerna kopplade till hjärt-kärlsjukdom. Tyvärr riskerar våra förändrade levnadsvanor att bryta den positiva trenden, därför behöver vi öka medvetenheten om hur vi kan leva hälsosammare, säger Carina U Persson, fysioterapeut och forskare vid Göteborgs universitet.

Minskad dödlighet 

Tack vare forskning som resulterat i bättre vård, behandlingar och livsstilsråd har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom i Sverige minskat med 48 procent, alltså närmare halverats, sedan millennieskiftet. Bland kvinnor har dödligheten i hjärt-kärlsjukdom minskat med 47 procent under samma period. Den positiva trenden riskerar dock att brytas om fetman fortsätter att öka i landet. I dag lever omkring 2 miljoner kvinnor i åldern 16–84 år i landet med övervikt eller fetma, det vill säga ett BMI på 25 och uppåt. Under en tioårsperiod, mellan åren 2008 och 2018, har andelen kvinnor i Sverige med övervikt eller fetma ökat från 40 till 45 procent, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten.  

Fetma riskfaktor 

I studien, som genomfördes vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, undersökte forskarna hur riskfaktorerna för hjärt- och lungsjukdomar förändrats mellan 1980 och 2014. De inhämtade data från olika tidpunkter från totalt sex studiekohorter bestående av sammanlagt 2 294 slumpvis utvalda medelålders kvinnor. Uppgifter om bland annat rökning och fysisk aktivitet inhämtades via frågeformulär och kvinnorna genomgick också en hälsoundersökning. Det visade sig att fetma var den enda av de fem största riskfaktorerna för hjärt-kärlsjukdom som hade en försämrad utveckling från år 1980 till 2014.  

Nationell handlingsplan

– Tack vare forskning och ny teknik får vi ständigt bättre vård, behandlingar och livsstilsråd. Trots det blir allt fler överviktiga. Inför World Heart Day vill vi därför uppmärksamma svenska beslutsfattare på att Sverige behöver en nationell handlingsplan för bättre matvanor och ökad fysisk aktivitet som ger alla människor förutsättningar till bättre hälsa, avslutar Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

5 sätt att minska risken för hjärt-kärlsjukdom

  1. Sluta röka

  2. undvik stillasittande – rör på dig regelbundet

  3. kontrollera dina blodvärden. Medicinera vid behov

  4. ät hälsosamt

  5. undvik stress.

Hjärt-Lungfondens armband

Stöd forskningen – bli månadsgivare

Du som just nu väljer att bli månadsgivare får ett armband som välkomstpresent.

Bli månadsgivare och få armbandet
Illustration kvinnors hjärtfel

Kvinnors hjärtfel

Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke. Men sjukdomsbilderna kan se olika ut mellan kvinnor och män.

Lär dig mer om kvinnors hjärtfel