Fler söker vård för hjärtinfarkt efter informationsinsats

Antalet hjärtinfarktpatienter som behandlas är tillbaka på normala nivåer efter en period av hastigt sjunkande siffror under covid-19 epidemin. Ökningen ses som ett direkt resultat av gemensamma informationsinsatser från Hjärt-Lungfonden, Svenska Kardiologföreningen och Swedeheart.

Porträttbild av man med kort grått hår

David Erlinge, ordförande för SCAAR-registret vid Skånes universitetssjukhus.

Publicerad 12 maj 2020 |

– Resultaten pekar på att patienterna har tagit till sig av våra budskap och återigen börjat söka vård vid symtom på hjärtinfarkt. Vändningen kommer som ett direkt resultat av vår
informationskampanj tillsammans med Hjärt-Lungfonden, säger David Erlinge, ordförande för SCAAR-registret vid Skånes universitetssjukhus.

Flera hjärtkliniker i landet har tidigare konstaterat att antalet patienter som söker för hjärtinfarkt minskat kraftigt under covid19-pandemin. Uppgiften bekräftades av data från det svenska hjärtinfarktregistret Swedeheart och SCAAR-registret, som registrerar alla som genomgår kranskärlsröntgen och behandlas med ballongvidgning (PCI).

Fram till påskhelgen hade antalet patienter som behandlas för hjärtinfarkt med ballongvidgning minskat med 25 procent i hela Sverige och 40 procent i Stockholm. Hjärt-Lungfonden, Svenska Kardiologföreningen och Swedeheart gick därför ut i en gemensam informationskampanj i flertalet dagstidningar, TV-kanaler, internet och sociala medier. En månad senare har man undersökt effekten och konstaterar att antalet patienter som söker vård har stigit successivt till idag normala nivåer.

SYMTOM PÅ AKUT HJÄRTINFARKT

  • Kraftiga smärtor mitt i bröstet, gäller både män och kvinnor.

  • Ibland kan smärta stråla ut, exempelvis i vänster arm.

  • Illamående.

  • Ångest.

  • Yrsel.

  • Tyst infarkt är en hjärtinfarkt utan typiska symtom, den upptäcks oftast vid EKG.

  • Får man symtom på livshotande sjukdom, till exempel hjärtinfarkt eller stroke, ska man inte tveka att snarast söka vård. Riskerna med att stanna hemma vid dessa tillstånd är betydligt större än riskerna att bli smittad av covid-19 på sjukhus.

  • Om man inte söker vård snabbt vid symptom på hjärt-kärlsjukdom är riskerna för allvarliga komplikationer och död stora, framför allt vid hjärtinfarkt och stroke.

– Riskerna med att undvika att söka sjukvård snabbt vid exempelvis svåra bröstsmärtor är att man kan drabbas hjärtsvikt, arytmier och till och med plötslig död. Därför är det oerhört glädjande att våra gemensamma informationsinsatser har haft effekt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden. 

Illustration hjärtinfarkt

Om hjärtinfarkt

Symtom, riskfaktorer, forskning – allt du behöver veta om hjärtinfarkt.

Det här är hjärtinfarkt
Kvinna som ler och påtar i trädgård.

Det gäller alla som drabbats av hjärtinfarkt

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat. Forskning är lösningen men saknar pengar. Har du möjlighet att hjälpa till?

Ge en gåva till forskningen