Gåvorna går till toppforskning

Mira Ernkvist, forskningschef på Hjärt-Lungfonden

Mira Ernkvist
Mira Ernkvist

Forskarna som får medel av Hjärt-Lungfonden gör mycket bra ifrån sig. Det visar en ny analys som vi har låtit göra.

Den som ger en gåva till Hjärt-Lungfonden kan vara säker på att pengarna går till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet. Ungefär så kan man sammanfatta resultatet av den bibliometriska analys som vi lät företaget Damvad genomföra.  

Uppdraget var att kartlägga forskningslandskapet inom hjärt- och lungforskning i Sverige under perioden 2017–2021, och klargöra var forskarna som får medel från Hjärt-Lungfonden befinner sig i detta landskap.. 

Damvad-rapporten

– en kartläggning av svensk forskning inom hjärtområdet samt lungområdet för Hjärt-Lungfonden

Läs hela rapporten

Glädjande läsning

Slutrapporten är glädjande läsning för Hjärt-Lungfonden och dess givare. Damvad fann att hela 6 procent av forskarnas vetenskapliga artiklar på hjärtområdet, som gäller projekt som har finansierats av Hjärt-Lungfonden, publicerades i den allra högst rankade procenten av de vetenskapliga tidskrifterna. 29 respektive 44 procent av de finansierade publikationerna publicerades i topp 5 respektive topp 10 procent-tidskrifter. De finansierade publikationerna inom lunga håller även de en hög vetenskaplig kvalitet.  

Det här är en glädjande bekräftelse av vad vi anat, det vill säga att vårt forskningsråd gör ett utmärkt arbete när de väljer ut den forskning som vi ska finansiera.

”Vi har aldrig sett så här bra siffror” var budskapet från Damvad.

Med all tydlighet gör våra anslag stor skillnad och bidrar till viktiga forskningsframsteg.

Säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.


Citeras ofta av andra forskare

Forskningskvalitet mäts också på hur ofta den citeras av andra forskare. Undersökningen visar att Hjärt-lungfondens finansierade forskning har ett mycket stort genomslag även sett till citeringsgrad. Det gäller särskilt hjärtforskningen, där artiklarna citeras 6 procent oftare än genomsnittet för artiklar i samma tidskrifter.  

Några områden som enligt rapporten har exceptionellt starka vetenskapliga publiceringar är diabetes, ateroskleros och plötsligt hjärtstopp. På lungområdet är astmaområdet särskilt starkt.  

Analysen kommer att användas som ett underlag när Hjärt-Lungfonden nu inleder arbetet med att ta fram en ny forskningsstrategi.

Läs mer:Forskningsrådet | Hjärt-Lungfondens elva forskningsmål

Några siffror från rapporten

  • Från åren 2017–2021 identifierade Damvad 2 292 publikationer inom hjärta där forskningen var finansierad av Hjärt-Lungfonden.

  • Under perioden 2017–2021 hittade Damvad 1 024 vetenskapliga artiklar inom lunga där forskningen var finansierad av HLF.

  • Under perioden 2015–2021 identifierade Damvad totalt 70 publikationer där data från befolkningsstudien SCAPIS har använts. SCAPIS huvudfinansieras av Hjärt-Lungfonden. 

Publicerad 29 november 2022

Läkare inne på operation

En världsunik forskningsstudie ska förhindra hjärt- och lungsjukdom

Kan man förhindra hjärt- och lungsjukdomar innan de uppstår? Med SCAPIS – Sveriges största befolkningsstudie inom hjärta, kärl och lungor – är målet att kunna stoppa hjärt och lungsjukdomar innan de uppstår.

Ta reda på mer om SCAPIS