Hjärtinfarkterna ökar markant på julafton

Ny forskning visar att antalet hjärtinfarkter i Sverige ökar med närmare 40 procent på julafton. Den omfattande studien inkluderar samtliga 283 000 inträffade hjärtinfarkter i Sverige under en sextonårsperiod.

– Vi ser en entydig ökning av antalet hjärtinfarkter varje julafton. Teorin är att det kan finnas en social stress som utlöser infarkten, som kan handla om till exempel konflikter eller ensamhet. Att mat och dryck intas i större mängder än annars kan också spela in, säger David Erlinge, professor i kardiologi vid Skånes universitetssjukhus.

Äldre och sköra i riskzonen

Studien visar att det oftast är de äldre, lite skörare individerna som får hjärtinfarkt på julafton. Forskarna vill nu gå vidare med sin studie genom att intervjua dem som drabbats. Genom att ställa frågor om patienternas upplevelser av julen kommer forskarna att kunna skaffa sig djupare kunskaper om vad som orsakade hjärtinfarkterna.

– David Erlinges forskning ger en tydlig signal till alla julfirare – låt oss alla vara rädda om varandra, inte minst om våra äldre medmänniskor. Låt oss passa på att ge av oss själva och vår tid innan det är för sent, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Studien publicerad i British Medical Journal

Studien publicerades i den högt ansedda tidskriften British Medical Journal den 13 december. Artikelns fullständiga titel är Christmas, national holidays, sport events, and time factors as triggers of acute myocardial infarction. Artikelns försteförfattare är doktoranden Moman Mohammad.

Om metoden

Med hjälp av statistiska metoder har forskarna jämfört olika helger med olika kontrollperioder före och efter helgerna. Man har då sett att antalet hjärtinfarkter ökar med i genomsnitt 37 procent på julafton jämfört med kontrollperioderna under åren 1998 – 2013. Såväl julen som midsommarhelgen har visat sig innebära en ökad risk för hjärtinfarkt, med julafton i topp. Trettonhelgen och påsk visar inte samma ökning.