Mål för forskningen: Halvera antalet hjärtinfarkter

Varje år drabbas 30 000 svenskar av hjärtinfarkt och 7 700 av dem dör. Tack vare forskningen kan fler liv räddas och människor i riskzonen kommer att upptäckas innan de ens har drabbats.

Jan Nilsson, professor i experimentell hjärt-kärlforskning vid Skånes universitetssjukhus, är optimistisk. Han ser Hjärt-Lungfondens mål – att på tio år halvera antalet hjärtinfarkter och öka överlevnaden – som fullt realistiskt.

 – Det är en utmaning, men jag är mycket förhoppningsfull. Inte minst tack vare SCAPIS-studien. Den är världsunik, säger han.

Identifiera riskfaktorerna för hjärtinfarkt

Hjärt-Lungfondens forskningsprogram SCAPIS går ut på att undersöka och kartlägga 30 000 slumpvis utvalda svenskar för att identifiera riskfaktorerna, exakt vad som orsakar hjärtinfarkt samt andra hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.

– Hjärtinfarkt orsakas av en inflammation som bryter ner kärlväggen och kärlet brister. I min forskning fokuserar jag på att hitta en behandling som riktar sig direkt mot inflammationen i kärlväggen. Vanliga antiinflammatoriska läkemedel har visat sig verkningslösa, därför måste vi hitta ett nytt.

Forskningen räddar liv

Inom en snar framtid tror Jan Nilsson att den som befinner sig i riskzonen lättare kan identifieras. I förebyggande syfte kan dessa få läkemedel som sänker blodtryck och kolesterol samt råd om livsstilsförändringar. Svensk hjärt-kärlforskning har redan lett till att antalet hjärtinfarkter har sjunkit. Enligt Hjärtrapporten 2014 har forskningen bidragit till att dödligheten i hjärtinfarkt i alla åldersgrupper har halverats sedan 1996.   

Hur Lisa Christensson kunde drabbas tycker han är obegripligt, en idrottstjej som bara är 18 år och utan kända riskfaktorer.

– Vi måste ta reda på orsaken till att hon och människor i 30- eller 40-årsåldern får hjärtinfarkt, trots att de inte har några förändringar i kärlen.