Endast 53 procent känner till flera symptom på hjärtinfarkt

Bara drygt hälften av svenskarna, 53 procent, känner till andra symptom på hjärtinfarkt än bröstsmärtor. Det visar en ny Sifoundersökning på uppdrag av Hjärt-Lungfonden. Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige med cirka 6 000 döda per år. Om fler hjärtinfarkter upptäcktes i tid skulle många liv kunna räddas.

– Ju snabbare någon med hjärtinfarkt kommer till sjukhus, desto större är chansen att överleva. Därför är det oerhört viktigt att vi lär oss att känna igen fler symptom än bröstsmärtor, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Tack vare forskning och bättre vård har antalet personer som drabbas av hjärtinfarkt minskat i Sverige, från 39 000 år 2002 till 25 300 år 2017. Men hjärtinfarkt är fortfarande en av de vanligaste dödsorsakerna i landet, med cirka 6 000 döda varje år. Enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting överlever 89 procent av de hjärtinfarktpatienter som vårdas på sjukhus. Om samtliga drabbade fick sjukhusvård skulle dödligheten sannolikt halveras.

Nu visar en Sifoundersökning av Hjärt-Lungfonden att endast 53 procent av svenskarna känner till fler symptom på hjärtinfarkt än bröstsmärtor. En så kallad tyst infarkt, som är vanligast hos kvinnor, orsakar inga bröstsmärtor alls utan ger i stället diffusa symptom som andnöd, illamående och obehag. Om den drabbade inte känner till att symptomen kan indikera en hjärtinfarkt är risken stor att tiden till vård blir alltför lång. 

– Snabb behandling ökar möjligheten för läkarna att minska skadan på hjärtmuskeln. Om allmänheten fick större kunskap om symptomen på hjärtinfarkt skulle det kunna rädda många liv, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Fem vanliga symptom vid hjärtinfarkt* 

1. Tryckande eller sprängande smärta mitt i bröstet.
2. Smärta som strålar ut i armar, hals, nacke, käkar, mage eller rygg.
3. Stark trötthet och orkeslöshet.
4. Illamående, kallsvett och yrsel.5. Andnöd och ångest.

*Symptomen vid hjärtinfarkt kan vara väldigt olika hos olika individer, inte minst mellan män och kvinnor. Ovanstående symptom är dock de allra vanligaste.