Hjärtinfarkt - vad är det?

Hjärtinfarkt orsakas av akut syrebrist som uppstår när en blodpropp plötslig bildas i något av hjärtats kranskärl. När en spricka uppstår i placket bildas hastigt en liten klump koagulerat blod. När klumpen växer till en propp som täpper till blodkärlet avbryts blodets genomströmning.

Fakta hjärtinfarkt
  • Hjärtinfarkt uppstår när en blodpropp plötsligt bildas i något av hjärtats kranskärl.
  • Sjukdomen är den vanligaste dödsorsaken i Sverige med 28 000 drabbade varje år.
  • Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt minskat med en tredjedel på tio år.
  • Hjärt-Lungfondens mål för forskningen är bland annat att halvera antal drabbade av hjärtinfarkt inom tio år.
  • För dig som nyligen har drabbats av hjärtinfarkt har vi sammanställt en miniskrift om hjärtinfarkt som du enkelt kan skriva ut. 

Proppen leder till allvarlig syrebrist i den del av hjärtmuskeln som försörjs av kranskärlet och smärta uppstår. Den del av hjärtat som inte får syre skadas allt allvarligare ju längre det dröjer innan proppen lösts upp. Är syrebristen långvarig dör hjärtmuskelcellerna. Skadan som då uppstår kallar vi hjärtinfarkt. Hjärtmuskelvävnad som dött kan inte återbildas. I stället ersätter kroppen den döda delen av hjärtmuskeln med ett bindvävsärr. Delar av det drabbade muskelpartiet kan dock få viss blodförsörjning via angränsande blodkärl. Läkningstiden efter en infarkt är ungefär sex veckor.

Hjärtinfarkt vanligaste dödsorsaken

Hjärt-kärlsjukdom är den absolut största folksjukdomen i vårt land och akut hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken bland hjärt-kärlsjukdomarna. Ca 28 000 personer drabbades av hjärtinfarkt i Sverige 2013. Ca 7 700 dog av sin infarkt. Forskning och vård inom hjärtinfarkt har varit väldigt framgångsrik de senaste 30 åren. Antalet hjärtinfarkter i samhället har minskat och dödligheten har halverats. Trots dessa framsteg är fortfarande hjärtinfarkt en av våra stora folksjukdomar och hjärtsjukdom den vanligaste orsaken till för tidig död.

Hjärtinfarkt - vilken forskning behövs?

Genom att bättre identifiera de personer som ligger i riskzonen så kommer forskningen kunna rädda många liv. Detta kommer att göras genom en bättre individanpassad behandling. Forskare på sex universitetssjukhus genomför just nu en världsunik forskningsstudie som heter SCAPIS. Deras mål är att kunna förutse hjärtsjukdom utifrån ett enkelt blodprov. Och sedan förhindra att den uppstår. Om de ska lyckas hänger på pengar. Statens bidrag täcker bara en liten del. Det är Hjärt-Lungfonden, genom våra givare, som finansierar den allra största delen av svensk hjärtforskning.

Texten baseras på Hjärt-Lungfondens skrift om hjärtinfarkt som är faktagranskad av professor Paolo Parini, överläkare, Karolinska universitetssjukhuset.

Sidan senast uppdaterad 2016-03-29