Stress riskfaktorer

Långvarig stress och stress utan möjlighet till återhämtning är skadlig både för kropp och själ och kan leda till många symptom, sjukdomar och problem med hälsan.

Orsaken till stressen kan variera, inte minst mellan män och kvinnor. Män svarar till 80 procent att den största stresskänslan finns på jobbet, medan kvinnor i första hand hänvisar till hem och familj och i andra hand till arbete. Kvinnor upplever mer stress av problem i familj eller äktenskap än av situationen på arbetsplatsen. Undersökningar har också visat att de personer som har ett gott socialt stöd klarar balansen mellan stress och återhämtning bättre än de som saknar emotionellt eller praktiskt stöd med barnpassning eller annan hjälp från familj eller vänner.

Kvinnor har generellt ett större socialt kontaktnät än män, men studier har också visat att kvinnor drabbas hårdare när de saknar tillgång till andra människors stöd. Att leva ensam, vara skild, ha dålig ekonomi, låg social status och problem eller vantrivsel på jobbet ökar risken för att utveckla sjukdom kopplad till stress.

Forskning har tydligt visat att långvarig stress kan leda till en rad olika sjukdomstillstånd, varav många kan kopplas till hjärt-kärlsjukdom.

Långvarig och skadlig stress kan leda till:

  • Höjt blodtryck
  • Förhöjda blodfettsnivåer
  • Övervikt och fetma
  • Metabolt syndrom
  • Sömnrubbningar
  • Utmattningssyndrom
  • Depression
  • Försämrat immunförsvar
  • Problem med magen
  • Värk i kroppen