Hjärt-Lungfondens huvudmän

Det årliga huvudmannamötet, Hjärt-Lungfondens högsta beslutande organ, äger rum på våren. Hjärt-Lungfondens medlemmar väljer nya huvudmän.

Varje år håller Hjärt-Lungfonden möte för samtliga huvudmän. Kallelsen till detta möte går ut till berörda huvudmän och anslås även via webbplatsen på denna sida.

Kallelse till huvudmannamöte 2018

Välkommen till Hjärt-Lungfondens huvudmannamöte

Datum: 2 maj kl. 16.00
Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Efter mötet håller forskaren Mattias Carlström en föreläsning i Gynnsamma effekter av nitrat vid hjärtkärlsjukdom, diabetes och njursvikt. Efter föreläsningen är du hjärtligt välkommen till vår traditionsenliga middag som beräknas börja klockan 18.00.

Anmälan: Anmäl dig senast den 24 april till Margareta Öberg via e-post eller telefon: 08-566 24 201

Bilagor:

Bilaga 1 -Dagordning

Bilaga 2- Valberedningen 

Bilaga 3 - Instruktion för valberedningen

Bilaga 4 - Hjärt-Lungfondens stadgar

 

Val av huvudmän

Vid valet av huvudmän eftersträvas spridning vad gäller utbildning, yrkeserfarenhet, organisationstillhörighet, kön, ålder och geografi. Mandatperioden är fem år med möjlighet till omval. 

Här hittar du samtliga Hjärt-Lungfondens huvudmän.

Vid mötet utser huvudmännen Hjärt-Lungfondens styrelse, som i sin tur ansvarar för Hjärt-Lungfondens organisation och angelägenheter i enlighet med stadgarna


Valberedning

Valberedningen består av minst tre och högst fem huvudmän. Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på nya huvudmän och styrelseledamöter. Mandatperioden i valberedningen är tre år. Läs även instruktionen för Hjärt-Lungfondens valberedning.

Läs mer om valberedningen.

Protokoll huvudmannamöten