Huvudmännen utser styrelsen

Det årliga huvudmannamötet, Hjärt-Lungfondens högsta beslutande organ, äger rum på våren. Hjärt-Lungfondens medlemmar väljer nya huvudmän.

Kallelse till Hjärt-Lungfondens huvudmannamöte 2017

Välkommen till Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte.

Datum och tid: 10 maj 2017 kl. 16.00.

Plats: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Andreas Edsfeldt hjärtläkare, föreläser om att hjärtsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen. Diabetes är en av de starkast bidragande riskfaktorerna för att insjukna i hjärt-kärlsjukdom i tidig ålder. Men vi vet ännu inte varför. Vi har funnit ett nytt spår i jakten på den bakomliggande orsaken, en nedsatt vävnadsläkning.

Efter föreläsningen är du hjärtligt välkommen till vår traditionsenliga middag som beräknas börja klockan 18.00 i salongerna på Tändstickspalatset.

Anmälan: Anmäl dig senast den 24 april till Margareta Öberg via e-post eller telefon.

margareta.oberg@hjart-lungfonden.se 

08-566 24 201

Bilagor

Kallelse till huvudmannamöte
Bilaga 1 Dagordning
Bilaga 2 Valberedningen
Bilaga 3 Instruktion för valberedningen
Hjärt-Lungfondens stadgar 

 

Val av huvudmän

Vid valet av huvudmän eftersträvas spridning vad gäller utbildning, yrkeserfarenhet, organisationstillhörighet, kön, ålder och geografi. Mandatperioden är fem år med möjlighet till omval. 

Här hittar du samtliga Hjärt-Lungfondens huvudmän.

Vid mötet utser huvudmännen Hjärt-Lungfondens styrelse, som i sin tur ansvarar för Hjärt-Lungfondens organisation och angelägenheter i enlighet med stadgarna


Valberedning

Valberedningen består av minst tre och högst fem huvudmän. Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på nya huvudmän och styrelseledamöter. Mandatperioden i valberedningen är tre år. Läs även instruktionen för Hjärt-Lungfondens valberedning.

Läs mer om valberedningen.

Protokoll huvudmannamöten