Huvudmännen utser styrelsen

Det årliga huvudmannamötet, Hjärt-Lungfondens högsta beslutande organ, äger rum på våren. I år har Hjärt-Lungfondens medlemmar valt tre nya huvudmän: Amelia Adamo, Tom Dinkelspiel och Ewa Eriksson.

Kallelse till Hjärt-Lungfondens huvudmannamöte 2016

Välkommen till Hjärt-Lungfondens ordinarie huvudmannamöte.

Datum och tid: 27 april 2016, kl. 16.00.

Plats: IVA Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin, Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Efter mötet håller Professor Mai-Lis Hellénius i allmänmedicin från Karolinska Universitetssjukhuset en föreläsning om Livsstil. Du välkomnas också till en traditionsenlig middag som beräknas börja klockan 18.00 i salongerna på IVA.

Anmälan: Anmäl dig till Margareta Öberg senast den 18 april  på Margareta.oberg@hjart-lungfonden.se eller 08-566 24 201

Bilagor

Kallelse till huvudmannamöte
Bilaga 1 Dagordning
Bilaga 2 Valberedningen
Bilaga 3 Instruktion för valberedningen
Hjärt-Lungfondens stadgar 

 

Val av huvudmän

Vid valet av huvudmän eftersträvas spridning vad gäller utbildning, yrkeserfarenhet, organisationstillhörighet, kön, ålder och geografi. I år valdes tre nya huvudmän, Amelia Adamo, Tom Dinkenspiel och Ewa Eriksson, medan sju stycken sitter kvar. Mandatperioden är fem år med möjlighet till omval. 

Här hittar du samtliga Hjärt-Lungfondens huvudmän.

Vid mötet utser huvudmännen Hjärt-Lungfondens styrelse, som i sin tur ansvarar för Hjärt-Lungfondens organisation och angelägenheter i enlighet med stadgarna


Valberedning

Valberedningen består av minst tre och högst fem huvudmän. Valberedningens uppgift är att ta fram förslag på nya huvudmän och styrelseledamöter. Mandatperioden i valberedningen är tre år. Läs även instruktionen för Hjärt-Lungfondens valberedning.

Läs mer om valberedningen.

Protokoll huvudmannamöten

Sidan senast uppdaterad 2016-04-08