Vilka konkreta rapporter finns som stödjer GI och LCHF och vem står bakom dessa?

Det har kommit ny forskning under senare år som talar för att sambanden mellan kost och risk för hjärtkärlsjukdom är mycket mer komplexa än vad man tidigare trott. Att äta mycket socker är minst lika farligt som att äta mycket fett och ett högt intag av socker påverkar även kvaliteten på blodfetterna negativt. Det finns ännu inga långsiktiga studier av hur LCHF kost påverkar risk för hjärtkärlsjukdom. Ett gott råd är att äta en balanserad kost som innehåller mycket fisk och grönsaker och att inte äta mer än att man håller sin vikt. Sen är det viktigt att man motionerar regelbundet.

Professor Jan Nilsson