Kan vin motverka hjärtinfarkt?

Många hävdar att vin har någon skyddande effekt på hjärtat. Men något bevis i klass med vad man kräver för att få ett läkemedel godkänt för liknande effekt finns över huvud taget inte.

Professor Anders Waldenström