Vad händer i hjärtat vid en hjärtinfarkt?

Hjärtat är en muskel och fungerar som en seriekopplad pump. En del (höger kammare) pumpar blodet till lungan, därefter åter till hjärtat och därefter via vänster kammare vidare ut i kroppen via stora kroppspulsådern (aorta).

Alldeles i början av aorta avgrenas två artärer/kransartärer (pulsådror) som pumpar blod till själva hjärtmuskeln som naturligtvis själv också måste ha blod för att överleva.


Ateroskleros eller åderförfettning har en viss förkärlek att sätta sig i dessa artärer. Detta kan leda till att artärerna förträngs på platsen för förfettningen. Kring förfettningen finns en tunn kapsel som plötsligt kan brista varvid blodet på den platsen koagulerar och bildar en propp som hindrar blodet att komma fram. Efter cirka 20 minuters totalstopp kan muskeln inte längre överleva i det område som ej fått blod. Resultatet blir vad vi kallar för hjärtinfarkt, det vill säga en liten del av hjärtmuskelen dör.


Den akuta risken med detta är att en rytmrubbning kan uppstå och leda i värsta fall till plötslig död. Det andra tråkiga är att den döda hjärtmuskeln resulterar i förlorad pumpkraft. Om infarkten är liten förlorar man inte så mycket i kraft men är infarkten stor kan kraftförlusten bli så stor att man råkar in i hjärtsvikt.


Professor Anders Waldenström