Plack i kärlväggen kommer sent

Tillväxten av så kallad plack i kärlväggarna sker snabbare och senare i livet än man hittills trott. Det visar forskning vid Karolinska institutet som Hjärt-Lungfonden stödjer.

Plack kallas den inlagring i kärlväggen som består av oxiderat LDL-kolesterol och förkalkade cellrester, och placken bidrar till att blodkärlens väggar blir tjocka, hårda och ojämna. Om placken inflammeras och spricker svarar blodet med att levra sig och en blodpropp bildas.

Forskarna vid Karolinska har studerat den biologiska åldern på halskärlsplack med hjälp av kol 14-metoden. Halskärlen samlades in från patienter som genomgick halskärlskirurgi och vars medelålder låg på 68 år.

Till forskarnas förvåning visade det sig att placken var yngre än tio år. Dessutom var variationen i plackåldern förvånansvärt låg, vilket tyder på att de bildats under en relativt kort period. Om fynden stämmer bör man kunna förhindra placktillväxt tämligen sent i livet.