Forskning om hjärtinfarkt

Stora framsteg har under de senaste åren gjorts inom behandling av hjärtinfarkt och instabil kranskärlssjukdom. Antalet hjärtinfarkter har nästan halverats samtidigt som överlevanden efter en hjärtinfarkt har ökat kraftigt.

Under de senaste åren har Sverige investerat mycket i infrastruktur och projekt som syftar till att hitta biomarkörer som kan identifiera de personer som löper stor risk att insjukna i hjärtinfarkt. Förhoppningen är att hitta rätt markör som gör det möjligt att slå larm om en infarkt är på väg. Forskarnas hypotes är att flera biologiska processer är aktiva månaderna före en hjärtinfarkt och det skulle kunna gå att hitta dem med hjälp av ett blodprov. Målet är att sätta in riktade förebyggande åtgärder hos individer som uppvisar risk för hjärtinfarkt innan de har fått symptom på sjukdom.

Jakten på vaccin och nya läkemedel

Att hitta biologiska markörer för olika hjärtsjukdomar hänger också samman med försöken att hitta antikroppar som kan användas både för att ställa diagnos och kunna påverka åderförfettningen på cell- och molekylnivå. Målet är ett vaccin mot åderförfettning.
Det pågår också forskning på att hitta nya läkemedel som stärker kärlväggens förmåga att försvara sig mot åderförfettning och identifiera riskpatienter genom avancerad bilddiagnostik.

Individanpassad behandling

Ett annat viktigt mål är att utveckla mer individanpassade diagnostik- och behandlingsmetoder. Ett exempel är individanpassad medicin som är baserad på en noggrann kartläggning av arvsmassan och av de olika molekyler som finns i blodbanan. Under de kommande åren väntas individanpassad medicinering börja användas i vården och det pågår mycket forskning för att göra detta tekniskt möjligt.

Forskningsprojektet SCAPIS - världens största medicinska kunskapsbank

För att möta utmaningarna krävs mer stöd till svensk hjärtforskning. Ett led i detta är Hjärt-Lungfondens satsning på forskningsstudien SCAPIS. Inom ramen för projektet har undersökningar på 30 000 svenskar i åldern 50 till 64 år genomförts. Undersökningarna bygger en av världens största medicinska kunskapsbanker. Målet för studien är att i framtiden kunna göra individualiserade riskbedömningar för sjukdomar som hjärtinfarkt samt erbjuda skräddarsydda behandlingar.

Forskare i Sverige har gjort många internationellt uppmärksammade upptäckter som givit ökad kunskap om åderförfettning, hjärtinfarkt och hjärtsvikt. Men villkoren för forskningen har försämrats. De flesta forskningsprojekt är i dag beroende av ekonomiskt stöd. Du kan hjälpa forskningen genom att ge en gåva till Hjärt-Lungfonden.

Källa: Hjärt-Lungfondens skrift om Hjärtinfarkt
Vetenskapligt ansvarig: Paolo Parini, professor/överläkare, Institutionen för medicin samt institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet/Karolinska universitetssjukhuset.
Datum: 2019-03-28