Ditt stöd till forskningen kan rädda liv.

Bli månadsgivare

2 miljoner människor i Sverige är drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Och 1,3 miljoner lever med en obotlig sjukdom i lungorna. Ditt stöd kan ge forskarna möjligheten att en dag stoppa och besegra hjärt-lungsjukdom. Här är några av de forskningsprojekt som kunnat finansieras tack vare stödet från våra givare.

Tack! 

 

Går det att stoppa en hjärtinfarkt innan den kommer?

Orsaken till många fall av hjärtsjukdom är så kallade plack i blodkärlen. Isabel Gonçalves vill med sin forskning ta reda på hur vi i förväg kan identifiera dem som har hög risk att utveckla stroke och hjärtinfarkt. Och inte minst – vad kan vi göra för att det inte ska hända?

Läs merVad kan ett blodkärl säga om framtiden?

Människor med typ 2-diabetes har en större risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Hur kan vi förhindra att dessa personer drabbas av hjärtinfarkt och stroke? Det vill Carl Johan Östgren ta reda på, bland annat genom att studera kärlen hos personer med typ 2-diabetes. 

Läs merKan en god natts sömn förhindra hjärt-kärlsjukdom?

Över 600 000 svenskar lider av sömnapné, något som också medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. I sin forskning undersöker Eva Lindberg hur sömnen påverkar hjärt-kärlsjukdom, för att hitta sätt att stoppa sjukdomen innan den brutit ut. 

Läs mer

Bli månadsgivare

 

Var med och stöd cirka 250 forskningsprojekt varje år.

De senaste 30 åren har 154 000 liv kunnat räddas.

 

Stöd forskningen med en gåva

 

Kan en drönare rädda liv?

Uppemot 10 000 personer drabbas varje år av plötsligt hjärtstopp i Sverige. Bara 1 av 10 överlever. Målet med Jacob Hollenbergs forskning är att få fler att överleva, bland annat med hjälp av ny teknik som artificiell intelligens, SMS-livräddare och drönare med hjärtstartare.

Läs merÄr det bara rökare som drabbas av KOL?

Hur kommer det sig att människor som aldrig har rökt kan drabbas av lungsjukdomen KOL? Och vilken betydelse har luftföroreningar för att personer med KOL får försämringsperioder? Det vill Anders Blomberg få svar på i sin forskning.

Läs merKan vi hitta nya sätt att behandla stroke?

Varje år drabbas ungefär 26 000 svenskar av stroke. Christina Jern har genom sin forskning fått en unik kunskap om såväl bakomliggande orsaker som konsekvenser av sjukdomen. Hon hoppas nu kunna bidra till utvecklingen av nya individanpassade behandlingar vid stroke. 

Läs mer

Kan en mekanisk pump ersätta en hjärttransplantation?

250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt, och många står i kö för att få ett nytt hjärta. Men eftersom det inte finns hjärtan till alla, dör många i onödan. Göran Dellgren vill tillsammans med kollegor från Sveriges alla universitetssjukhus undersöka om en mekanisk hjärtpump kan få fler att överleva.