Mer forskning gäller oss alla

Fler människor lider och dör av hjärt- och lungsjukdomar än av något annat i Sverige. Vem som helst kan drabbas. Det gäller dig, dem du bryr dig om och varje människa du möter.

Apparat ökar livskvalitet för hjärtsviktspatienter

Vid Karolinska institutet har professor Cecilia Linde en pågående forskning om hur medicinsk behandling med sviktpacemaker kan både förlänga och förbättra livet för patienter med hjärtsvikt.

Läs om forskningen

Kronisk lungsjukdom och långtidseffekter av covid-19

Vid sidan om sin forskning om lungsjukdomar deltar professor Magnus Sköld vid Karolinska institutet i en forskargrupp som följer upp covid-19 patienter för att studera långtidseffekter.

Läs om forskningen

Bli månadsgivare och stöd forskningen

Forskningen är helt beroende av gåvor. Som månadsgivare möjliggör du livsviktig forskning inom hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Bli månadsgivare dag!

Bli månadsgivare nu