Vilken mat är bäst för personer med fetma om man vill gå ner i vikt?

Grönsaker, glas och en flaska med vatten på ett bord

SBU (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering) har systematiskt granskat och sammanställt den vetenskapliga litteraturen som finns om råd om mat till personer med fetma.

Inga skillnader på lång sikt

På kort sikt, sex månader, är råd om strikt eller måttlig lågkolhydratkost effektivare för viktnedgång än råd om lågfettkost. På lång sikt finns dock inga skillnader i effekt på viktnedgång mellan råd om lågkolhydratkost, lågfettkost, högproteinkost, medelhavskost, kost inriktad på låg glykemisk belastning eller kost med hög andel enkelomättade fetter. Personer som gått ner i vikt kan lättare behålla sin vikt med lågfettkost med lågt glykemiskt index och/eller högt proteininnehåll jämfört med lågfettkost med högt glykemiskt index och/eller lågt proteininnehåll.

Medelhavsmat enda matmönstret som ger minskad risk

Det enda matmönster man fann som även leder till minskad risk för hjärt-kärlsjukdom hos individer med fetma är medelhavslik mat med extra olivolja eller nötter och mandel.

Källa:
Mat vid fetma. En systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för medicinsk utvärdering; 2013.

Start5 / 42