Ohälsosamma matmönster

Ohälsosamma matmönster - diagram över samband
Ohälsosamma matmönster - diagram över samband

Epidemiologisk forskning visar också att det finns matmönster som leder till ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, cancer och andra allvarliga folksjukdomar. Några av världens största matundersökningar, Nurses Health Study och Health Professionals, är gjorda i USA på över 100 000 kvinnor och män. De visar efter upprepade undersökningar vart fjärde år och en observationstid på över två decennier, att matmönster som karakteriseras av lite kolhydrater och mycket animaliskt protein och fett är kopplat till ökad risk för tidig död.

Ohälsosamma matmönster kan visserligen leda till viktnedgång – förutsatt att kaloriintaget minskar – men viktnedgång är inte automatiskt kopplat till förbättrad hälsa och längre liv.

Källa:
Fung TT et al. Ann Intern Med. 2010;153(5):289–98.
Noto H et al. PLoS One. 2013;8(1):e55030.

Start4 / 42